Ledelse for satsingsområdet

NTNU Helse

Ledelse for satsingsområdet

Kontakt NTNU Helse

Kontakt NTNU Helse

E-post: contact@health.ntnu.edu

Addresse

NTNU Helse
Fakultetsadministrasjonen, Fakultet for medisin og helsevitenskap, 
NTNU
Postboks 8905
7491 Trondheim

Besøksadresse

Medisinsk-teknisk forskningssenter, MTFS, Olav Kyrres gate 9