Tematiske satsingsområder 2014 – 2023

Tematiske satsingsområder 2014 – 2023

Satsingsområder

I perioden 2014 – 2023 hadde NTNU 4 tematiske satsingsområder, se de tidligere satsingsområdene for mer informasjon:

NTNU Bærekraft

NTNU Energi

NTNU Havrom

NTNU Helse

Se NTNUs satsingsområder for perioden 2024 – 2031