Bakgrunn og aktiviteter

Koordinator ved tematisk satsningsområde NTNU Helse og Local contact point (LCP) Helse

NTNU Helse, Velferd og Teknologi http://www.ntnu.edu/health

 

Bakgrunn:

2015 -          : Koordinator, tematisk satsningsområde NTNU Helse

2013 - 2015: Lederstøtte, DMF / IKM

2012 - 2013: Høgskolelektor, Dronning Maud Minnes Høgskole

2012 - 2012: Studiekonsulent, DMF / IKM

2011 - 2012: Forsker, DMF / INM ; HIST

2007 - 2011: Stipendiat, SVT / BEV

2001 - 2006: Master i bevegelsesvitenskap, SVT / BEV; NIH

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Sommervoll, Yngve; Ettema, Gerardus Johannes C. (2006) Effects of gender and training experience on kinematical and temporal aspects of overarm throwing technique. 2006.