Bakgrunn og aktiviteter

Seniorrådgiver NTNU Helse 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Jamtøy, Ann Iren; Aalberg, Toril. (2007) TV-seernes vurdering av den medialiserte politikken. Den medialiserte politikken.
  • Jamtøy, Ann Iren; Hagen, Ingunn. (2007) Iscenesatt politikk - strategier for å lage underholdende TV. Den medialiserte politikken.

Rapport/avhandling

  • Jamtøy, Ann Iren. (2011) I godt selskap? Politisk journalistikk som også skal underholde. 2011. ISBN 978-82-471-2934-0. Doktoravhandlinger ved NTNU (192).
  • Aalberg, Toril; Jamtøy, Ann Iren. (2008) Politisk kommunikasjon i Norge. En undersøkelse blant Stortingspolitikere og politiske i Norge i 2007. Prosjektbeskrivelse, spørreskjema og kodebok. 2008. ISBN 9788290217032.