Bakgrunn og aktiviteter

Jobber som koordinator for utdanning i Senter for Digitalt Liv Norge, og har ansvar for Digital Life Norway Research School.
01.06.20-31.01.2021: Vikar for senterkoordinator i Senter for Digitalt Liv Norge.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling