Bakgrunn og aktiviteter

 

Koordinator ved tematisk satsningsområde NTNU Helse og muliggjørende teknologi NTNU Bioteknologi.

Bakgrunn

2021- : NTNU Helse & NTNU Bioteknologi: Koordinator
2016-2021: Senter for Digitalt Liv Norge: Koordinator utdanning
2016 : Norwegian Research School in Medical Imaging: Koordinator
2014-2016: Universitetet i Bergen: Postdoc
2010-2014: Universitetet i Bergen: Stipendiat
2007-2009: NTNU: Master i Nevrovitenskap

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling