Terapi og behandling

NTNU Helse – Forskningsområder

Terapi og behandling

Norge har et viktig ansvar for å bidra aktivt i det internasjonale arbeidet med å utvikle nye måter å behandle sykdommer på, med vekt på blant annet antibiotikaressistens og medisinsk teknologi.

Eldre kvinne i undersøkes med stetoskop
Colourbox.dk

NTNU har sterke fagmiljø innen teknologi som er viktig for å få ny kunnskap om grunnleggende sykdomsbehandling. Det kan vi gjennom å kombinere kunnskap fra ulike fagområder, som molekylær biologi, medisin, ingeniørfag og samfunnsvitenskap. 

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider