Velferdsteknologi

NTNU Helse – Forskningsområder

Velferdsteknologi

Vi trenger mer kunnskap om brukerrettet teknologi som kan bidra til økt trygghet, sikkerhet, muliggjøre selvhjulpenhet, medbestemmelse og livskvalitet.

Demonstrasjon av spillteknologi
FOto: Thor Nilesen / NTNU

Velferdsteknologi kan forebygge behovet hos brukere for å motta tjenester og og gjøre det lettere å bo og leve hjemme lengre i egen bolig. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet.

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider