Webbanner

NTNU Helse - Tematisk satsingsområde 2014-2023

Om NTNU Helse

Om NTNU Helse

NTNU Helse er et av NTNUs fire strategiske satsingsområder, med mål om å fremme bedre helse, livskvalitet og bærekraftige helsetjenester for å møte komplekse samfunnsutfordringer. 

Våre hovedmål er å støtte forskning, innovasjon og formidling innen et bredt spekter av fagområder og fasilitere tverrfaglige samarbeid og aktiviteter innen helseområdet.

NTNU Helse er en inngangsportal til NTNUs ekspertise på helse. 

NTNU Helse:

  • tar initiativ til nye tverrfaglige samarbeid for å utvide helseperspektivet ved NTNU og være relevant for samfunnet.
  • koordinerer lokale initiativ og ressurser for å fremme NTNU internasjonalt innen helseforskning og helseinnovasjon.
  • fremmer ny kunnskap innen helse for å støtte opp under beslutningsprosesser og samfunnsutvikling.
  • styrker samarbeidet med næringsliv og offentlig sektor innen helseområdet. 

Kontakt ledergruppen for NTNU Helse


Superhelt-helse

Superhelt helse