Diagnostikk

NTNU Helse – Forskningsområder

Diagnostikk

Forbedret diagnostikk, både innen medisin og bildeteknologi, er nødvendig for å utvikle og bidra til en bærekraftig helsetjeneste. 

Two lab-technicians in front of computer
Foto: Geir Mogen / NTNU

Norge må bidra aktivt i internasjonalt partnerskap for å utvikle nye metoder for diagnostikk av sykdom. 

NTNU kan dra nytte av sin kunnskap innen teknologi for å skape en ny forståelse av grunnleggende sykdomsmekanismer. Vi kan bidra til å utvikle nye verktøy og metoder for tidlig diagnostisering som vil legge grunnlaget for effektiv behandling,i form av mer målrettet og persontilpasseet behandling.

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider