Folkehelse

NTNU Helse – Forskningsområder

Folkehelse

Folkehelse er et viktig satsingsområde for å bidra til å tilrettelegge for muligheten til å leve gode liv og skape en bærekraftig helsetjeneste. 

Gruppe mennesker i ulik alder som gjør "high five"
Illustrasjon: Colourbox.dk

Folkehelse handler om hvordan samfunnet legger til rette for forhold som kan bidra til økt trivsel, forebygge psykisk og somatisk sykdom og beskytte befolkningen mot helsetrusler. 

Vi vet at god helse henger sammen med et næringsrikt kosthold, gode familieforhold, velfungerende boforhold, sosialt inkluderende byer og tettsteder, omgivelser som legger til rette for fysisk aktivitet, tilgang til natur, sosiale møteplasser.

Vi trenger forskning som sørger for at folkehelsa er et viktig tema i samfunnsplanleggingen og at kunnskap om hva som fremmer folkehelse legges til grunn for politiske beslutninger. 

Folkehelse handler også om helsefremming, forebygging og myndiggjøring.

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider