Organisering av helsetjenesten

NTNU Helse – Forskningsområder

Organisering av helsetjenesten

Vi får en økende andel av eldre i befolkningen. For å møte utfordringene knyttet til dette er det viktig å se befolkningens behov for helse og velferd i sammenheng med organisering av tjenestene og teknologiske muligheter. 

Legofigurer på et bygningskartDen offentlige helsetjenesten er under press på grunn av finansiering og ressursfordeling.

Det blir stilt nye krav til helsetjenesten i sammenheng med innføring av ny medisinsk teknologi og behandling. Samtidig er brukerne bekymret over tilgang og kvalitet i helsetilbudet. 

Vi trenger ny kunnskap og forskning på samarbeidet mellom helseaktører og ulike tema knyttet til organisasjon, styring og politikk på helseområdet. 

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider