Helse og bærekraft

NTNU Helse – Forskningsområder

Helse og bærekraft

Gjennom våre aktiviteter skal vi bidra til å nå FNs bærekraftsmål. For å nå bærekraftsmålene er det nødvendig å jobbe tverrfaglig og i partnerskap med industri og offentlig sektor. 

Tre jenter løper på en vei
Illustrasjon: Colourbox.dk

FNs bærekraftsmål er verdens felles mål for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. For å realisere målene kreves det samarbeid på tvers av fagområder, sektorer, myndigheter, byer, virksomheter og sivilsamfunn. 

Finn forskere og publikasjoner på våre engelske nettsider