VR-Learn

TVERRFAGLIG UTFORSKING AV LAVKOSTNADS VIRTUELL VIRKELIGHET SOM AKTIVISERENDE LÆRINGSVERKTØY I HØYERE UTDANNING

VR-Learn

Om prosjektet VR-Learn

Bilde av et kamera som er festet til et tre for å filme 360-grader film

VR-Learn er et treårig utdanningsfaglig utviklingsprosjekt støttet av DIKU. Prosjektet ledes av Jakob B. Cyvin og Chantel F. Nixon ved Institutt for geografi, NTNU, og har en rekke samarbeidspartnere og tilknyttede studentassistenter.

Vi arbeider spesifikt rettet mot feltsituasjoner der studentene skal forberede seg til feltarbeid, repetere feltaktiviteter eller ikke har mulighet til å reise ut i felt. I disse situasjonene kan digitale tvillinger av feltkursene med bruk av 360-grader film og/eller foto bidra. 

Vi jobber med følgeforskning på bruk av disse visualiseringsmetodene, der vi ønsker å se på hvordan lavkostnads virtuelle virkelighet kan benyttes som et medierende verktøy i læringsprosessen til så vel videregående elever som masterstudenter. Spørsmålet er hvordan vi skal ta i bruk disse teknologiene som en hverdagsteknologi i høyere utdanning. Gir det ekstra motivasjon for studenten? Er visualiseringene nevneverdig bedre mtp. opplevd læringsutbytte sammenlignet med 2D bilder eller film? Hvilken ekstra verdi gir disse teknologiene?

Er du masterstudent og synes dette hadde vært spennende å utforske i din masteroppgave, håper vi du tar kontakt.

Noen eksempler på teknologien (kan utforskes i nettleser, med mobil, ipad eller med VR-briller): 

Ønsker du å ta i bruk den programvaren i egen undervisning, låne kamera eller få mer informasjon om prosjektet: Ta kontakt!

I tillegg til en rekke prosjektpartnere ved Institutt for geografi, har prosjektet aktive samarbeidspartnere ved Institutt for: historiske studier, nevromedisin og bevegelsesvitenskap (ergoterapi), biologiske fag campus Ålesund, havromsoperasjoner og byggteknikk campus Ålesund, og geofag og petroleum. Forskningsgruppen IMTEL er også en viktig og aktiv part i prosjektet. I tillegg er fagpersonene Tim Favier ved Universitetet i Utrecht, og Auður Pálsdóttir på lærerutdanningen ved universitetet i Reykjavik partnere i prosjektet. Vi arbeider også tett med Institutt for lærerutdanning, og fagmiljøer på institutt for sosialantropologi, NTNU Trondheim

Prosjektet samarbeider svært godt med støttetjenestene fra BLINK læringshub og setter stor pris på deres prosjektstøtte.