Bakgrunn og aktiviteter

Jeg startet å arbeide som studieveileder ved Institutt for geografi i februar 2012.

Noen av mine arbeidsoppgaver:

Rådgivning og studieveiledning

Web, formidling og rekruttering

Kvalitetssikring av eksamen og undervisning

Programevaluering, kandidatundersøkelser og utredningsarbeid

Studieveiler for følgende studieprogram:

  • Bachelor- , Årstudium- og Master i geografi
  • Master i entreprenørskap, innovasjon og samfunn
  • Femårig lektorutdanning i geografi
  • MSc in Globalization, Transnasionalism and Culture
  • MSc in Natural Resources Management, specialising in Geography

Representant for teknisk/administrativt ansatte i instituttstyret ved Institutt for geografi.

Utdanning og arbeidserfaring:

  • Master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (Science and Technology Studies - STS) (NTNU 2011)
  • Bachelor i Kulturprosjektledelse (Høgskolen i Lillehammer 2009)

Jeg har tidligere (2005 -2012) jobbet som prosjekleder og teknikker innen lyd, lys, AV og sceneteknikk - blant annet tilknyttet store festivalarrangement, konferanser og eventer. Gjennom dette arbeidet har jeg bred erfaring med å organisere og kommunisere med oppdragsgivere, artister og bemanning, i tillegg økonomi, prosjektering og logistikksystemer.