Hva kreves for å komme inn på studier i samfunnsøkonomi, politisk økonomi og finansiell økonomi?

Bachelor, årsstudium og 5-årig master

Under ser du poenggrensene fra hovedopptaket. Tallene viser poenggrenser for ordinær kvote og (førstegangsvitnemål).

Merk: I løpet av perioden er reglene endret. Nå er det færre tilleggspoeng å hente. Les mer om tilleggspoeng og forskjell på ordinær kvote og forstegangsvitnemålkvote på samordna opptak sine sider. 

  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
5-årig master i
samfunnsøkonomi
1)
53,0 (49,8) 47,6 (45,6) 47,8 (46.0) 48,6 (47,5) 48,1 (46,5) 51,2 (48,1) 51,4 (49,8) 51,0 (49,2) 53,4 (53,1)
Bachelor i
samfunnsøkonomi
48,9 (44,6) 47,5 (42,9) 48.1 (42.5) 46,9 (43,7) 47,8 (43,9) 47,5 (44,1) 47,2 (44,6) 47,8 (44,2) 44,4 (45)
Bachelor i politisk
økonomi
47,4 (43,9) 45,3 (40,9) 46.1 (39.2) 44,6 (43,6) 47,4 (44,5) 45,5 (44,4) 46,5 (45,2) 45,3 (41,3) 40,0 (43,8)
Årsstudier i
samfunnsøkonomi
53,0 (49,8) 53,0 (42,0) 48.9 (40.9) 49,6 (43,1) 49,5 (45,1) 55,2 (47,1) 52,8 (44,2) 51,1 (43,2) 47,7 (47,9)

1) For å få opptak til 5-årig integrert master (profesjonsstudiet) er det krav om matematikk S1+S2 eller R1 fra videregående skole.

 

2-årige mastergrader

Poeng for opptak beregnes som et veid snitt av alle karakterene i bachelorgraden.

A=5 og C=3.

  2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Master i finansiell økonomi (2-årig) (økt opptaksramme i 2016) 3,2 3,2 3,8 3,00 3,70 3,70 2,50 3,50 3,10
Master i samfunnsøkonomi (2-årig) alle alle 2,9 2,60 2,60 2,50 2,60 2,50 2,50