Tidsplaner og milepæler

Bearbeidelsesfasen er nå over, og prosjektet er i en fase hvor vi avventer oppstartsbevilgning.

Byggefasen

2022: Forventet ferdigstillelse.

2019: Forventet byggestart.

Bearbeidelsesfasen

Juni 2018: Statsbygg sendte forprosjekt-rapporten til Kunnskapsdepartementet.

Mai 2018: Statsbygg sendte sin rapport om fasebehandling av forprosjektet til Backe.

Mars 2018: Løsningsforslag ferdig bearbeidet.

Oktober 2017: Finansiering over statsbudsjettet avklares. Utfallet ble negativt.

November 2017: Oppstart bearbeidelse.

Oktober 2017: Kontrakt inngått med leverandør av totalentreprise.

Mai 2017: Valg av leverandør av totalentreprise ble offentliggjort. 

Evalueringsfasen

April 2017: Entreprenør valgt og kostnadsramme oversendt.

23. januar 2017: Tilbudsfrist totalentreprise.

15. september 2016: Anbud sendt ut til fem prekvalifiserte leverandører.

 

 

 

 

Wed, 02 Jan 2019 09:47:54 +0100
Illustrasjon av foreslått bygg, med innsyn til tenkt klatrevegg i Elgesetergate 10 fra Link Arkitektur