Tidsplan og milepæler

Tidsplan og milepæler

Vi er ferdige med forprosjektet, og oppstart detaljprosjektering av nybygget i Elgesetergate 10 blir i 2020. En mer utfyllende tidsplan vil foreligge så snart nøvendige avklaringer er på plass. 

Tidsplan:

Høst 2020: Rivning, oppstart av detaljprosjektering og arbeidsgrupper i NTNU og Sit tilknyttet prosjektet.

Mai 2020: Forventet oppdatert fremdriftsplan for prosjektet fra entreprenør.

4. september 2019: Kunnskapsdepartementet gir klarsignal for at prosjektet kan gjennomføres som kurantprosjekt, finansiert gjennom husleieordning. 


Tidsplan

Illustrasjon av foreslått bygg, med innsyn til tenkt klatrevegg i Elgesetergate 10 fra Link Arkitektur