Arbeidsmiljøutvikling og ledelse

ARK-KONFERANSEN 2017

Arbeidsmiljøutvikling og ledelse

På årets konferanse fokuserte vi på langsiktig arbeidsmiljøutvikling ut fra en ledelsesmessig innfallsvinkel.Konferansedeltakere. Foto.

 


Program og innhold - 2017

Program 2017

Program og innhold - 2017

14. juni 2017

 • 09:30 – 11:00     Registrering
 • 11.00 Velkommen!
 • Anita Sandberg, leder for ARK Styringsgruppe
 • Kari Rueslåtten, se offisiell hjemmeside og facebook
 • Kirsti Godal Undebakke, ARK-prosjektkoordinator
 • Hvordan kan ARK bidra til at varig kunnskap om ivaretakelse av arbeidsmiljø utvikles?
 • Eirik Irgens, Professor i utdanningsledelse ved NTNU

13.00 – 14.00     Lunsj

 • ARK-verktøykasse
 • Lene Renneflott og Kirsti Godal Undebakke fasiliterer gruppearbeid
 • Lederutvikling ved NTNU
 • Kari Rueslåtten, Faggruppeleder Organisasjon, ledelse og utvikling ved NTNU
 • Lederens rolle, lederutvikling og ARK – erfaringer fra Høgskolen i Telemark
 • Kjetil Horgmo, Fakultetsdirektør ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap ved Høgskolen i Sørøst Norge

18.30 Aperitiff og felles middag                       

15. juni 2017

 • 09.00 Snapshot fra forskningen
 • Hvilke former for tiltak utvikles?
 • Kirsti Sarheim Anthun, Førsteamanuensis NTNU
 • Implementering av tiltak i kjølvannet av ARK
 • Erik Lunde, HR- Rådgiver NTNU og masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi
 • Effektevaluering av intervensjoner
 • Margrethe Færgestad, masterstudent i arbeids- og organisasjonspsykologi, NTNU

Oppsummering

 • Marit Christensen, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU
 • At ARK er forskningsbasert, hva innebærer det?
 • Innledning til gruppediskusjon v/Marit Christensen, førsteamanuensis ved Institutt for psykologi, NTNU og Arne Kr. Hestnes, HR- og HMS-sjef ved NTNU
 • Gruppediskusjon med refleksjon rundt rollen som lederstøtte
 • ARK som verktøy for forebygging og håndtering av konflikter
 • Jørn Unneland, Psykolog / Spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi

13.00 – 14.00     Lunsj og takk for i år!


Presentasjoner

Presentasjoner

Presentasjoner