Bruk av ARK

Utvikling av arbeidsmiljø og organisasjonsklima er det viktigste formålet med gjennomføringen av en ARK-prosess. Universiteter og høgskoler som ønsker å bruke ARK må derfor forplikte seg på følgende tre områder:

 1. Bruk av ARK skal forankres i et samarbeid med vernetjenesten og de tillitsvalgte der det gis tilslutning til bruk av ARK.
 2. Alle ledd i ARK-prosessen skal gjennomføres, både forankring, kartlegging, utvikling og implementering av tiltak, og evaluering.
 3. Alle data som samles inn gjennom elektroniske kartlegginger skal overføres til forskningsdatabasen ARK Research Platform. Databasen danner grunnlag for sammenligninger over tid ved hver enkelt institusjon og forskning.

 

 


Gjennomføring av ARK

 
Gjennomføring av ARK kan deles inn i fem faser:
 1. Forberedelse og forankring
 2. Kartlegging
 3. Tiltaksutvikling
 4. Implementering av tiltak
 5. Evaluering

 


Kostnader


NTNU leverer ARK som oppdragsprosjekt etter selvkostprinsippet. Dette inkluderer:
 • Gjennomføring av elektroniske spørreskjemaundersøkelser med KIWEST, FaktaARK I og II
 • Rapporter
 • Maler for gjennomføring av oppfølgingsmøter 
 • Kurs overfor lokale prosjektledere, prosessledere, enhetsledere og verneombud
 • Veiledning overfor lokale prosjektledere
 • Oppbevaring av data i databasen
 • Mulighet for deltakelse i videreutvikling av ARK gjennom ARK-konferansen
Kostnaden for den enkelte institusjon som ønsker å bruke ARK avhenger av institusjonens størrelse og kompleksitet samt sekvensiell versus samlet gjennomføring. Estimat av kostnad regnes ut på forespørsel ut fra fakta om ovenfor nevnte faktorer.