Tillit og trygghet i ARK-prosessene

ARK-KONFERANSEN 2018

Tillit og trygghet i ARK-prosessene

bilde av en gruppe mennesker

Program

Program

19. juni 2018

 • 09:30 – 11:00: Registrering      
 • 11.00: Velkommen!    

Anita Sandberg, leder for ARK Styringsgruppe, Kirsti Godal Undebakke, ARK-prosjektkoordinator.

 • 11.30 – 13.00: Tillit og trygghet i ARK-prosessene, universitetenes ledelsesrom og om ledelsesposisjonering Øystein Rennemo, professor i ledelse ved NORD universitet
 • 13.00 – 14.00: Lunsj                           
 • 14.00 – 16.45: Tillit og trygghet i ARK-prosessene, Hva slags ledelseskompetanse skal coaches

Øvelse og teoribygging. Øystein Rennemo fortsetter.

 • 16.45 – 17.00: Pause
 • 17.00- 18.00: I hvilke ledelsesrom og ledelsesprosesser ligger de største arbeidsmiljøutfordringene?

      Gruppearbeid/diskusjon. Reflekterende team på scenen v/Øystein Rennemo.

 • 18.30: Aperitiff og felles middag                         

20. juni 2018                  

 • 09.00 – 10.30: Kommunikasjon før, under og etter ARK-prosessen      

       Intro v/Grethe Borvik Holmstrøm, rådgiver v/Kommunikasjonsavdelingen, UiB. Gruppearbeid

 • 10.30 – 10.45: Pause og utsjekk                            
 • 10.45 – 11.45: Videre utvikling av KIWEST

       Intro v/ Kirsti Godal Undebakke, ARK-prosjektkoordinator, Gruppearbeid.

 • 11.45. – 12.00: Pause                              
 • 12.00 – 13.00: Muligheter og utfordringer i arbeidet mot mobbing i høyere utdanning 

      Foredrag v/Ingrid Lund, professor v/Pedagogisk utviklingssenter, UiA.

 • 13.00 – 14.00: Lunsj og Takk for i år!