Utvikling av ARK 1.0

Utvikling av ARK 1.0

Initiativet til utvikling av ARK kom fra de fire største universitetene i Norge. Universitets- og Høgskolerådet (UHR) bidro sterkt til at prosjektet kunne realiseres ved å bevilge midler til prosjektet fra Samarbeid, Arbeidsdeling og Konsentrasjon (SAK) i 2010. Midlene fra SAK ble i hovedsak brukt til finansiering av det vitenskapelige arbeidet. I tillegg bidro de fire universitetene med betydelig dugnadsinnsats ved at praktikere fra HR/HMS/BHT deltok. For å sikre kvalitet i utviklingsarbeidet hadde prosjektet en bredt sammensatt referansegruppe.

Deltakere i utviklingsarbeidet:

 • Anita Sandberg, UiO, HR-direktør, prosjektleder, Universitetet i Oslo
 • Elin A. Hult, Senioringeniør, Enhet for helse, miljø og sikkerhet, prosjektkoordinator, Universitetet i Oslo
 • Kirsti Godal Undebakke, Seniorrådgiver i Organisasjonsdirektørens stab, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Tone Bergan, Seniorrådgiver, Personal og organisasjonsavdelingen, Universitetet i Bergen
 • Sissel Tjosaas, Seniorkonsulent, Seksjon for personal og organisasjon, Universitet i Tromsø (til høst 2012)
 • Terje Dehli Jacobsen, Seniorrådgiver, Personal- og organisasjonsutviklingsseksjonen, Høgskolen i Telemark, deltok fra januar 2013

Vitenskapelige ressurspersoner

 • Thomas Hoff, Professor, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
 • Elin O. Rosvold, Professor, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo 
 • Siw-Tone Innerstrand, Professor, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Marit Christensen, 1.amanuensis, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
 • Geir A. Espenes, Professor, Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Monica Lillefjell, 1. amanuensis, Avdeling for helse- og sosialfag, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referansegruppe

 • Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt
 • Solveig Gaupset, Arbeidstilsynet
 • Karin Aslaksen, Orkla ASA
 • Bitten Nordrik, De Facto
 • Eli Glambek,  Høgskolen i Bergen
 • Else Jerdal, Universitetet i Bergen
 • Ole Martin Nodenes, Universitetet i Oslo
 • Randi Utstrand-Åsentorp,  Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Roar Nese, Universitetet i Bergen