Arbeidsmiljø- og klimaundersøkelser (ARK)

ARK er utviklet av og for universitets- og høgskolesektoren som et verktøy for utvikling av psykososiale faktorer i arbeidsmiljøet. ARK er et helhetlig, forskningsbasert opplegg der fokus legges både på belastninger og ressurser.
 
ARK bidrar til økt kunnskap rundt arbeidsmiljø- og klimaproblemstillinger i universitets- og høyskolesektoren gjennom tilrettelegging for forskning.
 

ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren fra Institutt for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

I det daglige har Kirsti Godal Undebakke hovedansvar for praktisk gjennomføring av oppdragsprosjekt, veiledning overfor institusjonenes prosjektledere og undervisning i kurs overfor lokale ledere, prosjektledere, prosessledere og verneombud.

Siw Tone Innstrand og Marit Christensen har bidratt i utviklingen fra et vitenskapelig ståsted og bruker data fra ARK i sin forskning.

NTNU-IT har ansvar for teknisk gjennomføring av kartlegginger.

 
ARK collage

 

Kontakt oss


Kontakt oss gjerne på e-post: 
ark-kontakt@ntnu.no

Prosjektkoordinator:
Kirsti Godal Undebakke


 

Facebookgruppe ARKs facebookgruppe