Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK forvaltes ved NTNU og leveres som oppdragsprosjekt til institusjoner i den norske universitets- og høgskolesektoren fra Institutt for sosialt arbeid ved Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap. 

I det daglige har Kirsti Godal Undebakke hovedansvar for praktisk gjennomføring av oppdragsprosjekt, veiledning overfor institusjonenes prosjektledere og undervisning i kurs overfor lokale ledere, prosjektledere, prosessledere og verneombud.

HUNT databank og NTNU-IT har ansvar for teknisk gjennomføring av kartlegginger.

ARK bidrar til økt kunnskap rundt arbeidsmiljø- og klimaproblemstillinger i universitets- og høyskolesektoren gjennom tilrettelegging for forskning. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne:

ark-kontakt@ntnu.no

Prosjektkoordinator:

Kirsti Godal Undebakke

Facebookgruppe ARKs facebookgruppe