Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

Arbeidsmiljø- og arbeidsklimaundersøkelser (ARK)

ARK forvaltes i et eget sekretariat ved NTNUs HR- og HMS-avdeling og driftes etter selvkostprinsippet.  

I det daglige har Kirsti Godal Undebakke hovedansvar for koordinering av praktisk/teknisk gjennomføring av spørreundersøkelser, veiledning overfor interne koordinatorer i institusjonene og undervisning i kurs overfor lokale ledere, koordinatorer, prosessledere, prosessveiledere og verneombud.

HUNT databank og NTNU-IT har ansvar for teknisk gjennomføring av kartlegginger.

ARK bidrar til økt kunnskap rundt arbeidsmiljø- og klimaproblemstillinger i universitets- og høyskolesektoren gjennom tilrettelegging for forskning. 

Kontakt oss

Kontakt oss

Kontakt oss gjerne:

ark-kontakt@ntnu.no

Leder for ARK-sekretariatet:

Kirsti Godal Undebakke

Facebookgruppe ARKs facebookgruppe