ARK-konferansen 2020 - WEBiARK

Program

ARK-konferansen 2020 - WEBiARK

25. august kl. 11.30 - 12.30: Bli litt kjentlunsj med hverandre og teknikken

26. august: 

10.00 Velkommen til digital ARK-konferanse fra NTNU!

Ivaretakelse av psykososiale arbeidsmiljøforhold i koronatiden.

Anne Borg, rektor v/NTNU

Elisabeth Westad, leder for ARKs styringsgruppe og personal- og organisasjonssjef v/UiT

Representanter fra Universitetet i Agder og NTNU

Samtaler i grupper og i studio

11.30 Lunsj

12.00 Hvordan kan vi bruke kunnskap om hjernen i den nye og mer digitale hverdagen?

v/ Kari Kværner, professor dr. med og senterdirektør

Samtaler i grupper og i studio

12.50 Pause

13:00 Hvordan forholder akademikere seg til det administrative apparatet?

v/ Jo Ese, prorektor for samhandling og samfunnskontakt ved Høgskolen i Østfold,

Samtaler i grupper og i studio

13:45 Pause

14:00 Samtale i studio med Trine Syvertsen, Professor i medier og kommunikasjon v/UiO.

Samtaler i grupper

14.40 Hvordan kan ARK gjøres relevant for vitenskapelig ansatte?

Trine Syvertsen, Jo Ese og Kari Kværner i samtale med programleder.

15.00 Takk for i år!