ARK-konferansen 2015

ARK-konferansen 2015


Program og innhold

Program og innhold

Mandag 15/6    

14.00     Velkommen!
15.00 – 18.00     Erfaringsdeling runde 1
 

Tirsdag 16/6      

09:00     Velkommen!
09:05     Kunstnerisk - Arbeidsmiljøutvikling og improvisasjon
09:25     Introduksjon til dag 2
10:00     Erfaringsdeling runde 2
10.30     Pause
10:50     Gruppearbeid
11:30     Avrunding - erfaringsrunde del 2
11.45     Pause
12:00     ARK i teori og forskning13:00     Lunch
14:00     ARK i teori og forskning
14:30     Bedre ARK-gjennomføring, fokus på formidling
15:15     Pause
15:30     Bedre ARK-gjennomføring, fokus på formidling
16:15     Pause
16:30     Oppsummering
17:00     Slutt og vel hjem

Presentasjoner

ARK-konferansen 2015

Presentasjoner