Eierskap

Eierskap

Detaljer om forvaltningen av ARK er nedfelt i en egen juridisk avtale mellom de fire universitetene som utførte det meste av utviklingsarbeidet.