Bakgrunn og aktiviteter

Fagområder og interessefelt

Praktisk industriell drift og vedlikholdsteknikk

 • Tilstandskontroll
 • Praktisk Instrumentering
 • Driftssikkerhet og analysemetoder
 • Vedlikeholdsledelse
 • Vedlikeholdssystemer - CMMS

Rørsystemer

 • Ventiler
 • Pumper
 • Rørkomponenter
 • Caesar II
 • Analyse av rørsystem
 • Tilvirkning/Sammenstilling/montering av rørsystem
 • Inspeksjon/prøving/testing av rørsystem
 • Mekanisk ferdigstilling/systemutprøving/igangkjøring

Maskineri - roterende

 • Strømningsmaskiner
 • Fluidteknikk
 • Vindkraft - Vannkraft

Prosjektledelse

 • Concurrent Engineering

MOOC

Informasjonskompetanse

Undervisning

MAST2006 - Innføring i driftssikkerhet og vedlikehold (emneansvarlig underviser)

MAST2012 - Prediktivt Vedlikehold (emneansvarlig underviser)

MAST2003 - Elektromekanisk Maskinkunnskap (emneansvarlig underviser)

TMAS2004 / MAST 2004 - Prosjektoppgave Vedlikehold og driftssikkerhet (emneansvarlig underviser)

TMAS3001 - Bachelor oppgave maskin

TMAS3006 - Piping Design (emneansvarlig underviser)

MAST2301 - Prosjektering av rørsystem (emneansvarlig underviser)

MAST2100 - Materialteknologi (Underviser ulike NDT metoder)

MAST2304 - Sveiseteknologi

TMAS3002 - Ingeniørfaglig systemtenkning

TMAS2005 - Fluidteknikk (emneansvarlig underviser)

TMAS2003 - Material-, Produskjons- og Kvalitetsstyring (emneansvarlig underviser)

FAGLIG BAKGRUNN

Jobbet ca 14 år i industriell virksomhet innen vann, vindkraft, olje og gass, sjøfart og fiske med: drift og vedlikehold av: rørystemer, ventiler, pumper, motorer, strømningsmaskiner. Konstruksjon av maskintekniske innretninger både til industrielle formål samt forskning og utvikling.

Tilsammen ca 20 år praksis fra undervisning og forskning innen maskinrettet teknologi på universitet / høgskole.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Tajiani, Bahareh; Vatn, Jørn; Pedersen, Viggo Gabriel Borg. (2020) Remaining Useful Life Estimation Using Vibration-based Degradation Signals. e-proceedings of the 30th European Safety and Reliability Conference and 15th Probabilistic Safety Assessment and Management Conference (ESREL2020 PSAM15).
 • Li, Zhe; Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Wang, Kesheng; He, Yafei. (2018) Fault Classification and Degradation Assessment Based on Wavelet Packet Decomposition for Rotary Machinery. Advanced Manufacturing and Automation VII Gathers selected presentations from the 7th International Workshop of Advanced Manufacturing and Automation (IWAMA 2017), Changshu, China.

Rapport/avhandling

 • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Børresen, Bjarne; Bjørndal, Halvard Volden; Teppan, Pål; Grønli, Jon Arne; Davidsen, Jens Ragnvald. (2014) Veileder til bruk av Maskinforskriften for elektromekanisk utstyr i vannkraftanlegg. Publikasjon 378-2014. 2014.
 • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Gibson, Andrew Kennedy. (2014) Windsense - WP9, On a CBM strategy. 2014.
 • Pedersen, Viggo Gabriel Borg; Valland, Anders; Sperstad, Iver Bakken; Malmo, Oddbjørn; lyridis, Dimitrios; Reig, Elena; Giebhardt, Jochen; Sørensen, John Dalsgaard; Cradden, Lucy; Ojanguren, Teresa; De Laleu, Vincent. (2014) WP Framework / Industry Challenges Report O&M Work Package 4 - Deliverable number 4.1 - Executive summary. 2014.
 • Pedersen, Viggo Gabriel Borg. (2005) Studietur til Amerikanske Universitetsbibliotek 2005. 2005.
 • Pedersen, Viggo Borg. (2003) REPORT ON JAPAN TRIP BY VIGGO PEDERSEN. 2003.
 • Pedersen, Viggo Borg. (2003) VIGGO�S WOOD SCIENCE TRIP TO THE US AND CANADA. 2003.
 • Pedersen, Viggo Borg. (2002) VIGGO�s DTV BESØK JULI 2002. 2002.
 • Pedersen, Viggo Borg. (2001) Report -Viggo�s Environmental Trip to the US 2001. 2001.