course-details-portlet

MAST1002 - Introduksjon til maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Høst

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Rapport 100/100 A

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer
Termin:  Vår

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Faget skal gi en innføring og oversikt over maskinteknikk som disiplin.

 • Systematisk arbeid
 • Produktutviklingsmetodikk
 • 3D modellering og enkelt simulering
 • Framstilling av modeller og prototyper ved hjelp av digitale og manuelle verktøy.
 • Refleksjon over bærekraftsaspektet i produktutvikling.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten har kunnskap om:

 • bredden i maskiningeniøryrke
 • produkter og produktutviklingens miljøpåvirkning.
 • metodikk for produktdesign og -utvikling med grunnlegende elementer fra konstruksjon, mekanikk, og maskin programmering
 • manuelle og digitale visualiserings- og modelleringsverktøy

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende skisser og digitale modeller som arbeidsform ved produktutvikling, bygging av modeller og prototyper.
 • formidle den innhentede kunnskapen til personer med ulik bakgrunn og ekspertise.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i helse, miljø og sikkerhet og konsekvenser av valgte løsninger innenfor sitt fagområde.
 • kan utveksle informasjon og erfaringer med andre for å kunne planlegge og gjennomføre et prosjekt med faser og milepæler.
 • kjenner til gruppeprosesser og kan gjennomføre prosjekt i team.
 • kandidaten kan formidle kunnskap innenfor sitt fagområde til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:

 • Individuelle øvinger
 • Gruppearbeid med utviklingsoppgave under veiledning
 • Temaforelesninger på relaterte emne.

Obligatoriske aktiviteter

 • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatoriske individuelle og gruppeøvinger leveres fortløpende. Semesteroppgaven skrives i grupper.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Kursmateriell

Kursmateriell gjøres tilgjengelig ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tekniske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering
01.05.2023

Innlevering
01.05.2023


09:00


14:00

Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU