course-details-portlet

MAST2900 - Bacheloroppgave Maskin

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Bacheloroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Bacheloroppgave 100/100

Faglig innhold

Se Håndbok for bacheloroppgaven ved ingeniørutdanningen NTNU (gjøres tilgjengelig på Blackboard)

Læringsutbytte

Kunnskap - Kandidaten

 • har inngående kunnskap om et utvalgt tema innen fagområdet
 • har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid innenfor temaet

Ferdigheter - Kandidaten

 • kan identifisere, formulere og løse et relevant ingeniørfaglig problem
 • kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor bacheloroppgavens tema og begrunner sine valg
 • kan anvende ingeniørfaglige metoder og kunne jobbe metodisk
 • kan dokumentere og formidle et ingeniørfaglig arbeid
 • kan planlegge og gjennomføre et ingeniørfaglig arbeid

Generell kompetanse - Kandidaten

 • formidler faglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • har innsikt i vitenskapelig redelighet og forståelse for etiske problemstillinger
 • har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv
 • integrerer tidligere ervervede kunnskaper og er i stand til å tilegne seg ny kunnskap i løsning av en problemstilling

Læringsformer og aktiviteter

Bacheloroppgaven skal løses i en prosjektgruppe med 2 til 3 studenter per gruppe.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Godkjent forprosjektplan
 • Dokumentasjon av arbeidsprosessen (statusrapporter, møteinnkallinger, møtereferater, timelister og annet)
 • Muntlig presentasjon på engelsk underveis i prosessen
 • Utarbeidelse av poster (enten avslutningsvis, eller underveis i prosessen)
 • Avsluttende muntlig presentasjon

Obligatoriske aktiviteter

 • Forprosjekt
 • Poster
 • Presentasjon Engelsk

Mer om vurdering

Bacheloroppgaven og eventuelt produkt vurderes som helhet. Det brukes gruppevis karakter. Det skal gjøres en muntlig presentasjon av bacheloroppgaven. Karakterbeskrivelser og vurderingskriterier for sensur av bacheloroppgaver i ingeniørfag oppgis i Håndbook for bacheloroppgaver ved NTNU.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Maskin - Ingeniørfag (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

For å starte på bacheloroppgaven i ingeniørfag må studenten ha bestått minimum 110 studiepoeng av 120 studieplanfestede studiepoeng fra de to første årene ved ingeniørutdanningen. I tillegg må alle obligatoriske emner og kurs som inngår i utdanningsplanen, men som ikke er studiepoenggivende, være godkjent for å kunne starte bacheloroppgaven.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MASA2900 20.0 HØST 2019
MASG2900 20.0 HØST 2019
TMAS3001 20.0 HØST 2020
TMAS3005 20.0 HØST 2020
MAST2901 20.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Termin nr.: 2
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Maskinkonstruksjon
 • Tekniske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Bacheloroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Bacheloroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU