course-details-portlet

MAST2301 - Prosjektering av rørsystem

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

Kurset er delt inn i moduler:
Modul 1: Introduksjon
Modul 2: Rørsystemkomponenter
Modul 3: Tegninger og andre dokumenter
Modul 4: Trykk / temperatur / fleksibilitetsdesign
Modul 5: Materialer
Modul 6: Tilvirkning, sammenstilling og montering
Modul 7: Inspeksjon, prøving og testing
Modul 8: Mekanisk ferdigstilling/ igangkjøring / bevaring

Rørdesign er i dette kurset definert som utforming og konstruksjon av metallrørsystemer. Innholdet i modulene er basert på ASME B31.3 og piping relevant Norsok Standarder. Opplæring på rørspenningsanalyse software Caesar II er en del av dette kurset.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal etter gjennomføring av dette kurset:
Forstå:
1.At bruk av lover, forskrifter og standarder er grunnleggende for sikkerhet og praktisk konstruksjon av rørsystemer i prosessanlegg. 2.Rørsystem terminologi og hvordan lover, forskrifter og standarder brukes i utforming av rørsystemer.
Kjenne til og beskrive :
1.Sentrale deler av ASME B31.3 og rør relevante NORSOK standarder. 2.Krefter som virker på et rørsystem under driftsforhold.
3. Måter å kontrollere og redusere krefter som virker på et rørsystem under driftsforhold.
4.Operasjon og vedlikeholdsmessige hensyn som angitt i ASME B.31.3 og rørrelaterte Norsok-standarder
5.My brukte metalliske rørmaterialer og deres bruksområde
6.Isolering og overflatebehandling av rørdeler og -systemer 7.Tilvirkning og kontroll av prefabrikerte rørspoler.
8. Installasjonsutfordringer og sikkerhetsspørsmål knyttet til installasjon av rør.
9.Relevant inspeksjon, prøving og testing av rør.
10.Overlevering og ferdigstillingsprosess av en rørinstallasjon.
11. Vanlige komponenter i rørsystemer.
12. Rør dokumentasjonskrav.
Ferdigheter: Kandidaten skal kunne bruke ASMEB31.3 relevante Norsok Standards og TR2000 i rørdesign og til beregninger av rørsystem. Kandidaten skal kunne gjøre enkel 3D-modellering av rør og bruke et relevant dataprogram for spenningsevaluering av en enkel 3D-modell. Kandidaten skal ha ferdigheter til å lese P & IDs og Isometric piping tegninger med alle sine symboler.
Generell kompetanse: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor disiplinen, og kan sette disse inn i et etisk og produkt livssyklusperspektiv. Kandidaten vet hvordan man skal formidle kunnskap, muntlig og skriftlig, på engelsk, og bidrar til å synliggjøre betydningen av teknologi og dens konsekvenser. Kandidaten reflekterer på egen faglig ytelse. Kandidaten bidrar til utvikling og beste praksis ved å delta i faglige diskusjoner på området, og ved å dele kunnskap og erfaring med kollegaer og andre. Kandidaten er klar til å jobbe som junior ingeniør under oppsyn av senior ingeniører

Læringsformer og aktiviteter

*Alle forelesninger streames og opptak legges på Black Board
*Forelesninger i student aktiv klassesituasjon.
*Opplæring i datalab, på Caesar II
*Obligatorisk online øvinger/quizzer
*Øvinger i klasserom
*Obligatorisk Caesar II design rapport.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav. Adgangsbegrenset. Krever at man er tatt opp på teknologistudier ved NTNU.

Kursmateriell

Endelig kursmateriell oppgis ved kursstart
*Boken: Process piping. The complete guide to ASME B31.3 by Charles Becht IV er sterkt anbefalt.
*Alt kursmateriell er på engelsk

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - Mekanisk integritet
 • Industriell prosessteknikk
 • Vannforsynings- og avløpsteknikk
 • Energi- og prosessteknikk
 • Offshoreteknologi - Drift og vedlikehold
 • Bygg og anleggsteknikk
 • Ingeniørvitenskap
 • Offshore teknologi
 • Drift og vedlikeholdsstyring
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk
 • Vannforsynings-, avløps- og renovasjonsteknikk
 • Driftssikkerhet - Maskinkonstruksjon
 • Driftsteknikk
 • Maskinkonstruksjon og materialteknikk - dimensjonering
 • Maskinkonstruksjon
 • Stålkonstruksjoner
 • Petroleumsteknologi
 • Bygg- og anleggsteknikk
 • Ingeniør
 • Kjemi/prosess
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU