course-details-portlet

MAST2003 - Elektromekaniske maskiner

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

1. Oppbygging og virkemåte til utvalgt roterende elektromekaniske maskiner
2. Oppbygning og virkemåte av utstyr og systemer for væsketransport
3. Oppbygning og virkemåte for kraftoverføringer og systemer for
kraftoverføring
4. Feilanalyser

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet bør kandidaten å ha følgende grunnleggende kunnskaper om/ferdigheter i og generell kompetanse, knyttet til elektromekanisk utstyr:
Kandidaten har kunnskap om oppbygning og virkemåte til utvalgt elektromekanisk utstyr.
Ferdigheter: Kandidaten kan brukes sine kunnskaper i feilanalyser.
Generell kompetanse: Kandidaten har følgende kompetanse.
Kandidaten kjenner til miljø og sikkerhetskrav som stilles til elektromekanisk utstyr. Herunder - men ikke begrenset til maskinforskriften, trykkdirektivet og internkontrollforskriften.

Læringsformer og aktiviteter

Alle forelesninger streames og opptak legges på Black Board - Interaktive forelesninger - Gjesteforelesere fra industri - Bruk av videoer - Digitale øvinger - Øvinger i klasserom - Laboratorieøvinger - Prosjektarbeid / problembasert læring i grupper

Obligatoriske aktiviteter

  • øvinger

Mer om vurdering

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet ved gjentak av emnet dersom det ikke har vært vesentlige endringer i opplegget senere. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Utsatt eksamen arrangeres i august.

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag eller tilsvarende ved NTNU.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drift og vedlikeholdsstyring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU