course-details-portlet

MAST2004 - Prosjektoppgave

Om emnet

Nytt fra studieåret 2020/2021

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Rapport
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Tema for prosjektarbeidet skal være sentralt for studieretningen «Drifts- og vedlikeholdsteknikk».

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet, skal kandidaten ha følgende samlede læringsutbytte: Kunnskap: Kandidaten skal lære å fordype seg i et spesifikt tema innen fagområdet drifts- og vedlikeholdsteknikk. Fordypningen går bl.a. ut på å innhente kunnskap gjennom kontakt med næringsliv/forvaltning, litteraturstudier og annet kildesøk for så å kombinere dette med egen kunnskap. Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å gjennomføre et prosjektarbeid med utarbeidelse av prosjektplan, systematisk bearbeiding av faglig informasjon samt skrive en prosjektrapport i henhold til programmets prosjektmanual. Generell kompetanse: Kandidaten skal ha tilstrekkelig grunnlag for gjennomføring av bacheloroppgaven innen fagområdet.

Læringsformer og aktiviteter

Gruppebasert prosjektarbeid med minimum 2, maksimum 3 studenter i hver gruppe, med veiledning fra NTNU. Prosjektgruppen skal selv foreslå oppgavetekst med nærmere beskrivelse i en forprosjektrapport. Forprosjektrapporten legges frem for veileder for vurdering. Godkjent forprosjektrapport er å anse som oppgavetekst som legges til grunn for sensur av prosjektrapport som skal leveres. Det forventes at studentene i prosjektarbeidet selv aktivt bruker egen kunnskap og samtidig søker ny og videre kunnskap. Prosjektgruppen skal selv ta initiativ til å inngå samarbeide med en bedrift om oppgavegjennomføring. Samarbeidsbedrift skal godkjennes av emneansvarlig/veileder i NTNU.
Prosjektgruppe som ikke selv finner bedrift å samarbeide med skal ta kontakt med emneansvarlig for eventuelt å etablere en oppgave internt på NTNU. Studentene anbefales å organisere prosjekt grupper, sørge for prosjektoppgave emne og samarbeidsavtale med bedrift i løpet av høstsemesteret før MAST2004 skal gjennomføres.

Obligatoriske aktiviteter

  • Forprosjektrapport
  • Månedlig statusrapport

Mer om vurdering

Prosjektgruppa skal levere forprosjektrapport og månedlig statusrapport til veileder for vurdering som må være godkjent for å få starte på og gjennomføre prosjektoppgaven.
Prosjektgruppa skal levere en prosjektrapport som danner grunnlag for karakter i emnet.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Maskiningeniør (BIMASKIN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studietrett ved Bachelor i ingeniørfag, maskin, NTNU,

Kursmateriell

* Viko - https://www.ntnu.no/viko/
* Kurs materiale brukt i TMAS2001
* Boka - Den gode oppgaven - håndbok i oppgaveskriving på universitet og høyskole av Rienecker / Jørgensen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Drift og vedlikeholdsstyring
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for maskinteknikk og produksjon

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Rapport

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Rapport 100/100 A

Utlevering 27.04.2021

Innlevering 30.04.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU