Bakgrunn og aktiviteter

Interesseområde

Terje Midtbø jobbar med utanning og forsking innan geografisk Informasjonsvitskap og kartografi. Innafor desse tema har han jobba spesielt med datastrukturar for digitale terrengmodellar, metodar for distribusjon av geografisk informasjon via Internet og handtering av geografisk fenomen som har ein temporal komponent.

I dei siste åra har han spesielt studert kartanimasjonar og korleis desse kan gjere kommunikasjon av kartinformasjon betre. Dette er mellom anna gjort ved hjelp av eksperiment som er tilpassa web og mobiltelefonar. Vidare har han jobba med innadørsposisjonering og innandørskart.

Han er studieprogramleiar for Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT, styreleiar i organisasjonen Geoforum samt visepresident i "International Cartographic Association" (ICA). Han leiar også ei arbeidsgruppe i ICA som skal etablere "Body of Knowledge" for kartografi.

 

Undervising

 • TBA4240 Geografisk informasjonsbehandling 1
 • TBA4250 Geografisk informasjonsbehandling 2
 • TBA4565 Geomatikk, fordypningsemne
 • TBA4560 Geomatikk, fordypningsprosjekt
 • TBA4925 Geomatikk, masteroppgåve
 • TMR4325 Ingeniørvitenskap og IKT, intro
 • BA6000 Geografisk informasjonsbehandling (EVU-kurs)
 • BA8204 Formidling av geografisk informasjon (PhD-kurs)

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Henriksen, Steffen Pøhner; Midtbø, Terje. (2016) Map Related Experiments Using Oculus Rift: Can low cost VR technology provide sufficient realism?. Advancing Geographic Information Science:The Past and Next Twenty Years.
 • Ramasubramanian, Laxmi; Couclelis, Helen; Midtbø, Terje. (2016) Emerging Societal Challenges Likely to Affect Geographic Information Science in the Next Twenty Years. Advancing Geographic Information Science:The Past and Next Twenty Years.
 • Henriksen, Steffen Pøhner; Midtbø, Terje. (2015) Cartographic Experiments by the Use of Oculus Rift. Proceedings at the 27th International Cartographic Conference and 16th General Assembly: Maps Connecting the World.
 • Henriksen, Steffen Pøhner; Midtbø, Terje. (2015) Investigation of Map Orientation by the Use of Low-Cost Virtual Reality Equipment. Cartography - Maps Connecting the World, 27th International Cartographic Conference 2015 - ICC2015.
 • Midtbø, Terje. (2013) Orienteering moves indoor. Proceedings of the 26th International Cartographic Conference.
 • Midtbø, Terje; Haverstad, Sindre Jansson. (2011) Map animations for visualizing orienteering competitions. Proceedings of the 25th International Cartographic Conference.