TBA4251 - Programmering i geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Videregående temaer og metoder innen geomatikk blir vurdert og anvendt. Innholdet i emnet vil til en viss grad bli tilpasset pågående aktivitet og problemstillinger innen Faggruppe Geomatikk ved NTNU. Studentene skal i dette emnet anvende sine data- og it-kunnskaper på geomatikkspesifikke temaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten skal ha kunnskaper om
- hvordan problemer og oppgaver innen geomatikk kan løses ved datatekniske metoder.

Ferdigheter
Kandidaten kan
- ut fra en gitt problemstilling innen geomatikk lage en dataapplikasjon som på en elegant måte løser oppgaven.
- systematisere og lage et geomatikkrelatert dataprogram basert på kjente metoder fra utdanningen innen datateknikk
- teste ut og kvalitetssikre den aktuelle dataapplikasjonen.
- dokumentere den aktuelle dataapplikasjonen på en ryddig måte.

Generell kompetanse
Kandidaten kan
- kombinere kunnskap fra datateknikk med kunnskap fra et mer anvendelsesorientert område.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som et ledet selvstudium, der en større programmeringsoppgave utgjør hoveddelen. Aktivitetene kan tilpasses engelsk språk dersom det er studenter som ikke behersker norsk som tar emnet.

Forkunnskapskrav

Kunnskap innen geomatikk og datateknikk tilsvarende 3 første år ved Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT,
Studieprofil geomatikk.

Kursmateriell

Kompendier, utvalgte artikler og vitenskapelige artikler. Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.