course-details-portlet

TBA4251 - Programmering i geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Videregående temaer og metoder innen geomatikk blir vurdert og anvendt. Innholdet i emnet vil til en viss grad bli tilpasset pågående aktivitet og problemstillinger innen Faggruppe Geomatikk ved NTNU. Studentene skal i dette emnet anvende sine data- og it-kunnskaper på geomatikkspesifikke temaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten skal ha kunnskaper om hvordan problemer og oppgaver innen geomatikk kan løses ved datatekniske metoder.

Ferdigheter

Kandidaten kan

  • ut fra en gitt problemstilling innen geomatikk lage en dataapplikasjon som på en elegant måte løser oppgaven
  • systematisere og lage et geomatikkrelatert dataprogram basert på kjente metoder fra utdanningen innen datateknikk
  • teste ut og kvalitetssikre den aktuelle dataapplikasjonen
  • dokumentere den aktuelle dataapplikasjonen på en ryddig måte

Generell kompetanse

Kandidaten kan kombinere kunnskap fra datateknikk med kunnskap fra et mer anvendelsesorientert område.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis som et ledet selvstudium, der en større programmeringsoppgave utgjør hoveddelen. Aktivitetene kan tilpasses engelsk språk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Forkunnskapskrav

Kunnskap innen geomatikk og datateknikk tilsvarende 3 første år ved Studieprogram for ingeniørvitenskap og IKT, Studieprofil geomatikk.

Kursmateriell

Avhengig av valgt oppgave

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Geomatikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
08.01.2024

Innlevering
10.01.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
27.05.2024

Innlevering
15.06.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU