course-details-portlet

BA8205 - Lagring og formidling av geografisk informasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 38/100 1 timer E
Rapport 62/100

Faglig innhold

Emnet foreleses i utgangspunktet bare hvis det er minimum 3 deltakere. Innholdet i emnet vil tildels være basert på nyere forskning innen geografisk informasjonsvitenskap, spesielt innen visualisering og lagring av geografisk informasjon. Deler av emnets innhold vil kunne tilpasses den enkelte ph.d.-students faglige interesseområder. Blant annet vil en større øvingsoppgave/prosjekt kunne tilpasses studentens interesser innenfor emnets temaer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten skal ha kunnskap om: - Nyere forskning innen temaet visualisering i geografisk informasjonsvitenskap - Nyere forskning innen temaet lagring av geografisk informasjon Ferdigheter: Kandidaten kan: - Lese og vurdere vitenskapelige artikler innen geografisk informasjonsvitenskap - Utføre et mindre forskningsprosjekt basert på emnets innhold og egne interesseområder - Gjøre rede for det aktuelle forskningsprosjektet og vurdere kvaliteten av innholdet - Beskrive det aktuelle forskningsprosjektet i form av en vitenskapelig artikkel Generell kompetanse: Kandidaten kan: Lese og vurdere vitenskapelige artikler

Læringsformer og aktiviteter

Kollokvier og og selvstudium. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Øvingsoppgaven/prosjektet vil telle 3/5 av endelig karakter i emnet. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Forkunnskapskrav

Emnet bygger på TBA4250 geografisk informasjonsbehandling 2, TBA4560/TBA4561 geomatikk fordypningsprosjekt og TBA4925 geomatikk, masteroppgave eller tilsvarende.

Kursmateriell

Forelesningsnotater, bøker og artikler.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BA8204 10.0 HØST 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Datateknikk og informasjonsvitenskap
  • Geomatikk
  • Kartografi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Rapport 62/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 38/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Rapport 62/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 38/100 E
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU