TBA4565 - Geomatikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Videregående og avanserte temaer og metoder innen Geomatikk blir presenteret, diskutert og anvendt. Emnet konsentrerer seg om forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen Geomatikk. Studenten skal være i stand til å lese litteraturen på en kritisk måte, samt å bidra aktivt i presentasjonen av delemner i kollokvier. Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk.
Studenten skal velge 2 tema à 3,75 stp. Aktuelle fordypningstema:
Geografisk Informasjonsvitenskap 3,75 stp. (Geomatikk)
Geometrisk satellittgeodesi 3,75 stp. (Geomatikk)
Fysikalsk geodesi 3,75 stp. (Geomatikk)
Design av grafiske brukergrensesnitt 3,75 stp. (Datateknikk og informasjonsvitenskap)
Avanserte emner i grafikk og visualisering 3,75 stp.(Datateknikk og informasjonsvitenskap)
Andre tema ved Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap kan godkjennes etter søknad.
Dette emnet vil i stor grad overlappe med emnet TBA4232 og vil ikke kunne inngå i en studieportefølgje parallellt med TBA4232.

Læringsutbytte

Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk og spesifikke valg gjort av studenten. Derfor er det vanskelig å gå i detalj om kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om
- videregående og avanserte temaer og metoder innen geomatikk
- forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen geomatikk.

Ferdigheter
Studenten skal kunne ha
- dybdekunnskaper og kompetanse til å løse teknologiske problemstillinger innen det aktuelle fagfeltet
- være i stand til kritisk å vurdere vitenskapelig materiale
- fordype seg i spesifikke temaer innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder
- forstå og bruke fagterminologi.


Generell kompetanse
Studenten kan
- lese litteraturen på en kritisk måte
- arbeide selvstendig og i team og kunne ta nødvendige initiativ.

Læringsformer og aktiviteter

I temaene kan undervisningen gis som forelesninger, gruppearbeid, eller ledet selvstudium. Dette avgjøres av faglærer for de enkelte temaene.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4232 7.5 01.09.2014
TBA4735 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.