course-details-portlet

TBA4565 - Geomatikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter D
Muntlig eksamen 50/100 30 minutter D

Faglig innhold

Videregående og avanserte temaer og metoder innen Geomatikk blir presenteret, diskutert og anvendt. Emnet konsentrerer seg om forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen Geomatikk. Studenten skal være i stand til å lese litteraturen på en kritisk måte, samt å bidra aktivt i presentasjonen av delemner i kollokvier. Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk.

Studenten skal velge 2 tema à 3,75 stp. Aktuelle fordypningstema: Geografisk Informasjonsvitenskap (Geomatikk), GPS (Geomatikk), 3D modellering (Geomatikk). Ett tema à 3,75 stp. fra Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap kan godkjennes som del av emnet. Dette emnet vil i stor grad overlappe med emnet TBA4232 og vil ikke kunne inngå i en studieportefølgje parallellt med TBA4232.

Læringsutbytte

Innholdet i emnet vil, til en viss grad, bli tilpasset pågående aktivitet og forskning ved Faggruppe Geomatikk og spesifikke valg gjort av studenten. Derfor er det vanskelig å gå i detalj om kunnskaper og ferdigheter.

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om - videregående og avanserte temaer og metoder innen geomatikk - forskningsbaserte temaer og ny utvikling innen geomatikk.

Ferdigheter

Studenten skal kunne ha - dybdekunnskaper og kompetanse til å løse teknologiske problemstillinger innen det aktuelle fagfeltet - være i stand til kritisk å vurdere vitenskapelig materiale - fordype seg i spesifikke temaer innen valgt fagområde ut fra vitenskapelige arbeidsmetoder - forstå og bruke fagterminologi.

Generell kompetanse

Studenten kan - lese litteraturen på en kritisk måte - arbeide selvstendig og i team og kunne ta nødvendige initiativ.

Læringsformer og aktiviteter

I temaene kan undervisningen gis som forelesninger, gruppearbeid, eller ledet selvstudium. Dette avgjøres av faglærer for de enkelte temaene.

Mer om vurdering

To muntlige eksamener, en i hver modul. Hver eksamen vurderes med bokstavkarakter som gir grunnlag for utregning av samlet karakter.

Kursmateriell

Individuelt.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4735 7.5 HØST 2007
TBA4232 7.5 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Geomatikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 50/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU