course-details-portlet

TET4210 - Modellering og analyse av elektriske maskiner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer H

Faglig innhold

I faget utvikles matematiske modeller av elektriske maskiner. Det mest vanlige vekselstrømsmaskinene synkron- og asynkronmaskin behandles grundig. De matematiske modellene benyttes i stasjonær og dynamisk analyse av deres oppførsel i kraftnett, industrisanvendelser og motordrifter. Modellene som utvikles er basert på klassisk 2-aksemodeller. Ulike varianter av modellene utvikles og demonstreres for ulike bruksområder. Faget omhandler videre det fysiske opphavet til parameterne som inngår i modellene. Hvordan disse kan manipuleres ved design behandles i en viss grad. Kurset beskriver også faktorer som angir belastbarheten til maskinene.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter kurset skal kandidaten kunne de ulike statiske og dynamisk modellene til synkron- og asynkronmaskinen. Studenten skal videre være i stand til å velge modell med tilstrekkelig nøyaktighet, avhengig av bruken. Kandidaten skal også kjenne til maskinens statiske og dynamiske egenskaper og oppførsel ved ulike bruksområder. Etter gjennomført kurs skal kandidaten vite hvilke fysiske parametere som begrenser yteevnen til maskinene.

Ferdigheter: Kandidaten skal kunne forklare de ulike modellene og de viktigste dynamiske fenomenene i maskinene som modellene beskriver. Kandidaten skal videre være i stand til å benytte disse til ulike typer analyser og simuleringer i program som MATLAB SimuLink. Kjente dynamiske forløp ved kortslutning, oppstart og belastingsendringer skal kunne analyseres. Videre skal studenten kunne benytte modellene til styring og regulering av maskinene.

Generell kompetanse:

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen gis ved bruk av forelesinger, øvinger inkludert øvinger med utstrakt bruk av simuleringsverktøy.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved gjennomføring av utsatt eksamen i august, kan eksamensform bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektroteknikk
  • Elkraftteknikk
  • Sivilingeniør- og arkitektutdanning
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 H INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU