course-details-portlet

TET4900 - Elektrisk energi og energisystemer, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Masteroppgave 100/100

Faglig innhold

Emnets innhold varierer avhengig av hvilken hovedprofil kandidaten følger, og valgt tema for masteroppgaven. Tema vil ligge innenfor fagområdet elkraftteknikk, og ett eller flere av følgende underliggende fagområder: elektriske kraftsystemer, elektriske anlegg, elektrisk energiomforming eller energianalyse og -planlegging.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten ha: • Inngående kunnskap om teori, metoder, teknikker og verktøy som er relevant for oppgavens tema. Ferdigheter: Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten • Ha utviklet selvstendig evne til forskning. • Kunne gjennomføre et omfattende litteraturstudie • Kunne formulere og adressere en spesifisert forskningsoppgave • Kunne Samle og analysere data fra litteratur / eksperimenter / andre relevante kilder. • Beherske metoder og teknikker brukt i arbeidet med masteroppgaven. • Kunne kritisk analysere, reflektere over, og validere et resultat • Kunne vurdere kunnskap fremskaffet gjennom litteraturstudie og egne resultater fra arbeidet i sammenheng med eksisterende kunnskap innenfor fagfeltet. • ha utviklet ferdigheter i effektiv rapportskriving. Generell kompetanse: Etter gjennomført masteroppgave skal kandidaten: • Kunne kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmenheten. • Ha utviklet evne til prosjektstyring, inkludert fastlegging og gjennomføring av prosjektplan med milepæler, leveranser underveis, statusrapporter etc. • Ha forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder. • Bli bevisst faglig integritet og forskningsetiske problemstillinger. - Kunne bidra til innovasjon og innovasjonsledelse.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid, eventuelt arbeid i mindre grupper, med veiledning. Jevnlige møter med veileder(e).

Mer om vurdering

I oppgaven skal det reflekteres over oppgavens bærekraftsrelevans med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Masteroppgave 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU