course-details-portlet

TET4510 - Elektrisk energi og energisystemer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter fordypningsprosjekt på 15 studiepoeng. Fordypningsprosjektet vil normalt legge grunnlaget for videre arbeid i masteroppgaven. Emnets innhold varierer avhengig av hvilken hovedprofil kandidaten følger, og valgt tema for masteroppgaven. Tema vil ligge innenfor fagområdet elektrisk energi, og ett eller flere av følgende underliggende fagområder: energibruk i bygninger eller energiforsyning.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten ha: - inngående kunnskap om den valgte problemstillingen som gjør studenten i stand til å addressere en spesifisert forskningsoppgave. - god kjennskap til relaterte tema. - god kjennskap til faglitteraturen på området. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne gjennomføre litteraturstudier og annet kildesøk. - kunne benytte teknikker, systemer og verktøy som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. - kunne gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater. - kunne skrive en teknisk rapport i hht. normen for slike. Generell kompetanse: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. - kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift. - ha forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder. - være bevisst faglig integritet og forskningsetikk. - kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

* Selvstending prosjektarbeid med veiledning, eventuelt arbeid i mindre grupper. Det må avtales ved semesterstart dersom studenter skal arbeide sammen om prosjektoppgaven. * Obligatorisk deltakelse på oppstartsseminar som avholdes ved semesterstart.

Mer om vurdering

* Prosjektarbeidet skal lede frem til en prosjektrapport. * Etter innlevering av rapporten skal studenten gi en muntlig presentasjon av prosjektet for medstudenter og ansatte. Den muntlige presentasjonen teller ikke på karakteren på prosjektet.

Forkunnskapskrav

For å kunne ta emnet kan studenten maksimalt gjenstå med tre emner fra underliggende årskurs. Forkunnskaper tilsvarende emnene angitt under anbefalte forkunnskaper kan ikke inngå i emnene som mangler.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4705 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Energi- og prosessteknikk
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU