course-details-portlet

TET4510 - Elektrisk energi og energisystemer, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Emnet omfatter fordypningsprosjekt på 15 studiepoeng. Fordypningsprosjektet vil normalt legge grunnlaget for videre arbeid i masteroppgaven. Emnets innhold varierer avhengig av hvilken hovedprofil kandidaten følger, og valgt tema for masteroppgaven. Tema vil ligge innenfor fagområdet elektrisk energi, og ett eller flere av følgende underliggende fagområder: energibruk i bygninger eller energiforsyning.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter gjennomført emne skal studenten ha: - inngående kunnskap om den valgte problemstillingen som gjør studenten i stand til å addressere en spesifisert forskningsoppgave. - god kjennskap til relaterte tema. - god kjennskap til faglitteraturen på området. Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne gjennomføre litteraturstudier og annet kildesøk. - kunne benytte teknikker, systemer og verktøy som er nødvendige for gjennomføring av prosjektet. - kunne gi en kortfattet muntlig presentasjon av arbeid og resultater. - kunne skrive en teknisk rapport i hht. normen for slike. Generell kompetanse: Etter gjennomført emne skal studenten: - kunne kommunisere om faglige problemstillinger både med spesialister og allmennheten. - kunne gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid, inklusive å utarbeide en prosjektplan med milepæler, rapportere delresultat og framdrift. - ha forståelse for vitenskapelige arbeidsmetoder. - være bevisst faglig integritet og forskningsetikk. - kunne bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

* Selvstending prosjektarbeid med veiledning, eventuelt arbeid i mindre grupper. Det må avtales ved semesterstart dersom studenter skal arbeide sammen om prosjektoppgaven.* Obligatorisk deltakelse på oppstartsseminar som avholdes ved semesterstart.

Mer om vurdering

* Prosjektarbeidet skal lede frem til en prosjektrapport. * Etter innlevering av rapporten skal studenten gi en muntlig presentasjon av prosjektet for medstudenter og ansatte. Den muntlige presentasjonen teller ikke på karakteren på prosjektet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4705 15.0 HØST 2007
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Energiforsyning og klimatisering i bygninger
  • Energi- og prosessteknikk
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
08.12.2023

Innlevering
20.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU