course-details-portlet

ELET1001 - Elektriske kretser - introduksjon

Om emnet

Nytt fra studieåret 2023/2024

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir grunnleggende kunnskap om kretsanalyse for lineære fysiske energisystemer. Analyse og måling på elektriske energikretser er hovedfokus for emnet, men kretskonseptet og analyseteknikker vil også kunne anvendes på andre fysiske domener. Kurset tar for seg DC-kretser, introduserer AC-signaler og enkle likerettere.

Elementer i emnet:

 • Likestrøm og -spenning, resistans, effekt og energi.
 • Komponentegenskaper til samt kretser med spenningskilder, strømkilder, resistans, induktans, kapasitans, brytere/dioder, ideell operasjonsforsterker og jord.
 • Ohms lov samt Kirchhoffs strømlov og spenningslov.
 • Ulike metoder for lineær kretsanalyse; eksempelvis kildetransformasjon, kretsforenklinger, nodeanalyse, sløyfeanalyse, superposisjon, samt Thevenin- og Norton-ekvivalent.
 • Transient analyse (inn- og utkobling) i RL-, RC- og RLC-kretser
 • Analogier til, samt anvendelse av, kretskonseptet og analyseteknikker på andre fysiske domener.
 • Introduksjon av vekselstrøm og -spenning (AC-signaler)
 • Grunnleggende kraftelektronikk og ikke-lineære systemer. Likeretter og likestrømsomformere.
 • Refleksjoner rundt etikk og bærekraft i forbindelse med elektriske systemer og komponenter.
 • Kort om den historiske utviklingen innen kretslæren.
 • Håndregning og simulering/beregning ved hjelp av digitale verktøy.
 • Gruppearbeid, laboratoriearbeid og dokumentasjon av dette.

Læringsutbytte

Studenten skal forstå:

 • Grunnleggende egenskaper i et utvalg elektriske kretser, og forstå hvordan elektriske kretser kan styres.
 • Forstå hvordan kretskonseptet kan overføres til andre fysiske domener.
 • Sikkerhet på lab, fysiske kretskoblinger og feilsøking, samt presisjon og begrensninger i måleinstrumenter.

Studenten skal kunne:

 • Bruke nettverksteoremer, komponentkarakteristikker og fundamentale lover i elektrisk kretsteori for å beregne parameter i systemer med et utvalg komponenter.
 • Utføre systemanalyser ved hjelp av håndberegninger og simuleringer, samt praktisk oppkobling og måling på lab.
 • Koble opp enkle kretser etter gitte spesifikasjoner. Måle elektriske verdier ved hjelp av multimeter og oscilloskop.
 • Benytte ulike kretskomponenter til å lage kretser med ønskede egenskaper.
 • Utføre og rapportere gruppearbeid/laboratoriearbeid i tekniske rapporter.

Etter fullført emne har kandidaten generell kompetanse:

 1. Bruke grunnleggende lover og analysemetoder fra dette emnet i senere deler av kandidatens studie og i arbeidssituasjoner.
 2. Kjenne til norske og engelske faguttrykk for metoder/teknikker, komponenter/parametre, måleenheter mm.
 3. Bruk et simuleringsverktøy for analyse av enkle energisystemer.
 4. Følg sikkerhetsinstruks for laboratoriearbeid.
 5. Rapportere laboratoriearbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsaktivitetene vil være en kombinasjon av forelesninger og studentsentrerte læringsaktiviteter.

Obligatoriske aktiviteter: Laboratoriearbeid og øvinger .

Noen av undervisningsaktivitetene kan bli undervist på engelsk.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger
 • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Vurdering A-F: 100 % skriftlig eksamen.

Ved utsatt eksamen i august, kan vurderingsformen endres til muntlig.

Kursmateriell

Informasjon om kursmateriell vil bli gitt i begynnelsen av semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
ELEG1001 7.5 HØST 2023
ELEA1001 7.5 HØST 2023
IELEA1001 5.0 HØST 2023
IELET1001 5.0 HØST 2023
IELEG1001 5.0 HØST 2023
IELET2003 2.5 HØST 2023
IELEA2003 2.5 HØST 2023
IELEG2003 2.5 HØST 2023
ELE1051 2.5 HØST 2023
TELE2002 2.5 HØST 2023
TTT4203 5.0 HØST 2023
TTK4240 2.5 HØST 2023
AIS2001 2.5 HØST 2023
TFE4101 5.0 HØST 2023
TFE4100 3.0 HØST 2023
TFE4105 3.0 HØST 2023
TFE4110 3.0 HØST 2023
TFE4112 3.0 HØST 2023
SIE4002 3.0 HØST 2023
SIE4003 3.0 HØST 2023
SIE4005 3.0 HØST 2023
SIE4006 5.0 HØST 2023
TPK4125 2.5 HØST 2023
TTM4190 2.5 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Energi- og miljøfysikk
 • Elektroteknikk
 • Elkraftteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 07.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 51
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL319 Sluppenvegen 14 1
SL510 Sluppenvegen 14 51
SL430 Sluppenvegen 14 7
SL274 Sluppenvegen 14 1
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 58
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU