course-details-portlet

HAV6002 - Elektrisk infrastruktur og systemintegrasjon

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 1 uker

Faglig innhold

Den elektriske infrastrukturen spiller en hovedrolle i å utnytte storskala vindenergi til havs. I denne modulen vil det legges vekt på hvordan energi fra offshore vind kan høstes, overføres og integreres i eksisterende kraftsystemer på en kostnadseffektiv og pålitelig måte. Følgende tema dekkes av denne modulen:

Elektriske komponenter for energihøsting av offshore vind:

 • Virkemåte og typer teknologi for generatorer, transformatorer, kabler, bryteranlegg, og subsea konnektorer
 • Oppdatering på forskning innenfor elektriske komponenter

Systemintegrasjon av vindenergi

 • Planlegging av en offshore vindpark
 • Optimalisert elektrisk arkitektur og operasjonelle løsninger for nett-tilknytning
 • Innføring i lover og forskrifter som regulerer nett-tilknytning av offshore vind parker
 • Muligheter og utfordringer for offshore vind som leverandør av nett-tjenester
 • Markedsmekanismer og bruk av Power-to-x/sektorkobling for økt fleksibilitet
 • Valg av overføringspenning, DC eller AC, og systemspenning, array kabel fra vindmølle til samleplattform og eksportkabel fra samleplattform til lang.
 • Oppdatering på forskning innenfor systemintegrasjon av vindenergi

Læringsutbytte

Tilegne seg kunnskap om arkitektur og planlegging av offshore elektriske nett. Deltagere vil også få kunnskap om hvordan sektorkobling kan bidra til å øke systemets fleksibilitet og realisere en stor andel variabel offshore vindkraft i energisystemet.

Læringsformer og aktiviteter

Opplæringsaktiviteter: 1. Digitale forelesninger som introduserer temaene. 2. Gruppevis arbeid med caseoppgaver. 3. Presentasjoner av gruppearbeid og plenumsdiskusjon.

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen som fordrer bruk av digitale hjelpemidler gjennom bruk av systemet INSPERA. Vektes 100 av 100. Hjelpemidler: A. Vurderingsform kan bli endret til muntlig ved utsatt eksamen.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Etter- og videreutdanning teknologi, IME-fak (TKIMEEVU)

Forkunnskapskrav

Emnet HAV6000

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  4.0 SP
Studienivå: Videreutdanning høyere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Offshore teknologi
 • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU