course-details-portlet

TET4545 - Elektriske maskiner og elektromagnetisme, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Dette emnet gir en generell fordypning innen konstruksjon av elektromgnetiske apparater. Det fokuseres spesielt på roterende elektriske maskiner. Studentene velger en hoved applikasjon og konstruerer en helhetlig elektromekanisk konstruksjon (en elektrisk maskin).

Emnets innhold er varierende og avhenger en del fordypningsprosjektet som studenten har valg det aktuelle året. Emnet gis normalt i moduler. Informasjon om modulene og deres innhold gis i starten av semesteret. Noen av de interessante emnemodulene er PM maskiner, viklingsutlegg, beviklede rotorer i synkronmaskine styring, høgspennings isolasjon og modulære maskiner.

Læringsutbytte

Målet for dette emnet er å forstå hvordan lage en elektromagnetisk og en termisk/mekanisk/elektrostatisk konstruksjon og å gjennomføre en detaljert analyse av en konstruksjon gitt et sett med kravspsifikasjoner. Kunnskapen er benyttet innen konstruksjon og analyser av en reell industriel annvendelse.

Kunnskap:

Etter fullført emne, skal studenten ha dyp kunnskap innen:

  • skalleringsmetodikk og analytiske konstruksjonsprosedyrer for elektriske maskiner og elektriske apparater.
  • Elementmotode baserte metoder for konstruksjon og analyser av slike design.
  • aktuelle problemstillinger innenfor tilstandskontroll av høyspenningskomponenter og transiente analyser på en vitenskapelig og teknisk faglig måte

Skills:

Etter å ha gjennomført emnet skal studenten være i stand til:

  • Konstruere elektromagnetiske komponenter ved hjelp av både analytiske verkøy og ved hjelp av FEA verktøy som COMSOL Multiphysics.
  • Analysere og diskutere eektromgnetiske konstruksjoner på en vitenskapelig måte.

General competence:

After completing the course, the candidate has increased:

- ability to communicate effectively to professionals and non-specialists alike through reports and presentations

- ability to contribute to innovation and innovation processes

Læringsformer og aktiviteter

Deler av emnet vil bli gitt som forelesninger, øvinger, seminarer og styrte selvstudier. Studenten skriver en obligatorisk prosjektrapport - der en fokuserer på analytisk konstruksjonstenking som følges opp med bruk av numeriske simuleringer der en bruker COMSOL Multiphysics. Prosjektrapporten baserer seg på de tidligere innleverte del-rapportene som er levert i semesteret.

Emnet blir gitt på Engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk følger emnet.

Mer om vurdering

Emnets vurdering er en mappevurdering som består av et prosjekt (80%) og en presentasjon (20%).

Kursmateriell

Informasjon gis ut ved semesterstart

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
22.12.2023


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU