Elektrifisering og digitalisering

Bachelorprogram 3-årig, Trondheim

Elektrifisering og digitalisering

– Vil du være med å bygge fremtidens digitale energisystemer?

Film Bachelor i elektrifisering og digitalisering

 

 


studyprogramme-facts-portlet

Fakta


  • Bachelor

  • Heltid
  • 15. april Søknadsfrist

Hovedside Elektrifisering og digitalisering

Hva lærer du?

Det treårige bachelorprogrammet i Elektrifisering og digitalisering er et moderne, nyskapende studieprogram for fremtidens energiarkitekter. Du får en innovativ og fremtidsrettet utdannelse som gjør deg i stand til å implementere nye løsninger for elektrifiseringen og det «digitale, grønne skiftet» i Norge og verden.
​​​​​​​For å møte fremtidens energibehov og få til “det grønne skiftet” trenger vi kloke hoder som kan høste fornybar strøm som samtidig finner løsninger på hvordan vi kan bruke strømmen vår smartere og mer bærekraftig. Vil du være med på å digitalisere energisystemet vårt? Dette lærer du på studiet.


Søk opptak

For studieåret 2021/22 har studieprogrammet 30 studieplasser. Dette er et nytt studie og poenggrensene bestemmes av antall søkere og poengsummen til søkerne i forhold til antall studieplasser. I tillegg til generell studiekompetanse, må du ha minst bestått Matematikk R1 + R2 og Fysikk 1 eller tilsvarende. Slik søker du og dette er opptakskravene.


Jobbmuligheter

Med en utdanning i ELDIG får du kunnskaper og ferdigheter slik at du kan delta aktivt i arbeidet med å utvikle nåværende og fremtidig energirelatert næringsliv og forvaltning, og være i stand til å løse utfordringer knyttet til fremtidens elektriske energisystemer. Dette kan du jobbe med.


Utveksling i utlandet

Ved dette studiet har du mulighet til å være utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Det er ikke lagt opp til at du skal reise på utveksling på et spesifikt tidspunkt. Vi anbefaler derimot at du reiser på utveksling i fjerde eller femte semester.
Utveksling i løpet av studiet.


Studiemiljø

Som student på Elektrifisering og digitalisering får du ta del i et godt studiemiljø. Du kan være med i idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Studiehverdagen på Elektrifisering og digitalisering​​​​​​​.


Studiets oppbygging

Studiet har hovedvekt på kunnskap innen fire kategoriene: Elkraft, datasikkerhet, datateknologi og marked. Lær mer om studiets oppbygning.


Videre studier

Etter endt studium kan du søke deg videre på et av våre masterprogram. Masterprogrammet Electric Power Engineering er det som er mest nærliggende for denne bacheloren. Muligheter for deg som vil studere videre.


Kontakt

Vi kan hjelpe deg med utdanningsplaner, fagvalg, jobbrelevans og generelle spørsmål om studieprogrammet. Slik tar du kontakt med oss.


studyprogramme-facts-portlet

Fakta
  • Studienivå: Bachelor
  • Studieprogram: Bachelor i Elektrifisering og digitalisering
  • Varighet: Heltid
  • Studiepoeng: 180
  • Ansvarlig: Institutt for elkraftteknikk
  • Søknadsfrist: 15. april
  • Studiested: Trondheim

IE-Jævli flink

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​I serien Jævli flink får du innblikk i studiehverdagen til seks teknologistudenter ved NTNU.

Se alle episodene

FØLG OSS - ID: 1296525632

Deling koronavirus: 1296729870

Koronaviruset: Oppdatert informasjon om NTNUs håndtering av koronaviruset finner du på www.ntnu.no/korona

 

Krysspublisert! IKKE rør!!! Søknadsfrist søknad gjennom samordna opptak (deling)

Søknadsfrist 15. april

Du registrerer søknad direkte til Samordna opptak.

Søk opptak