Luft 

Elektrifisering og digitalisering

Elektrifisering og digitalisering

Bachelor i elektrifisering og digitalisering

studyprogramme-autofacts-portlet

 • BachelorFulltid, 3 år
 • Studiested Trondheim
 • Opptakskrav Se opptak
 • Studieplasser Se opptak
 • SpråkNorsk
 • Søknadsfrist
BELDIG, Sun Jul 14 15:32:04 MEST 2024 | B3

Vil du være med på å digitalisere energisystemet vårt? 

Dette er et studieprogram for fremtidens energiarkitekter. Fremtidens energibehov er avhengig av kloke hoder som kan høste fornybar strøm. Du lærer hvordan vi kan bruke strømmen vår smartere og mer bærekraftig med digitale løsninger. 

Dette studiet gjør deg i stand til å skape nye digitale løsninger for elektrifiseringen og det «grønne skiftet» i Norge og verden.

Studiet vil blant annet ta for seg den revolusjonerende utviklingen innenfor vindkraft, solelektrisk energi, energilagring, forbruksfleksibilitet og elektrifisering av transport.

Du vil lære om hvordan du kan forbedre og effektivisere elektriske kraftsystemer ved bruk av informasjonsteknologi, kommunikasjonsteknologi, datavitenskap, kraftelektronikk og kybernetikk.

Med denne utdanningen får du nye digitale perspektiver på energisystemet vårt.

Les mer om hva du lærer

Den unike kombinasjonen mellom elektrifisering og digitalisering er etterspurt kompetanse i elkraft- og energisektoren, og karrieremulighetene er mange. Du kan jobbe i helsesektoren, nettselskap, kraftselskap, IT-bedrifter, elektroteknisk industri, generell industri, konsulentselskaper, offentlig forvaltning, forskning og utdanning.

Med en utdanning i ELDIG kan du jobbe med å utvikle nåværende og fremtidig energirelatert næringsliv og forvaltning.

Etter en bachelor kan du søke opptak til flere av våre 2-årige masterutdanninger.

Les mer om jobbmulighetene

Studiemiljøet i Trondheim er stort og mangfoldig. Du kan være med i linjeforening, idrettslag og en rekke andre studentaktiviteter. Er du kvinnelig student kan du også være med i Ada.

Elektrostudentene har en aktiv linjeforening - Elektra som jobber for å gi medlemmene en bedre studietid, både faglig og sosialt.

Hos oss får du en spesialisert og allsidig utdanning med tett oppfølging fra dine lærere.

Les mer om studiemiljøet

Studiet har hovedvekt på elkraft, datateknologi og marked.

Første studieår består av obligatoriske fag. Disse fagene skal gi deg et nødvendig teoretiske grunnlag for studiet.

I andre studieår får du undervisning i fagområdet elkraftteknikk.

Tredje studieår består av valgfag, datateknologi og fag rettet mot marked. Studiet avsluttes med en bacheloroppgave.

Det er lagt til rette for at du kan ta et utvekslingsopphold i utlandet i løpet av studiet.

Les mer om studiets oppbygning

Opptakskravet er generell studiekompetanse og Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 og 2 eller
 • Kjemi 1 og 2 eller
 • Biologi 1 og 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller
 • Geofag 1 og 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2.

Dette studiet er erstattet av ett nytt ingeniørstudie i elektrifisering og digitalisering fra og med studieåret 2023/2024. Studieprogrammet legges ned og vil ikke ha flere opptak. 

Les mer om opptak og opptakskrav

Har du spørsmål om studieløp eller livet som student?

Våre dyktige studieveiledere kan gi råd og veileding om:

 • Studieløp og progresjon
 • Faglige spørsmål
 • Utveksling
 • Studiemiljø og trivsel
 • Tilrettelegging og sykdom
 • Psykososiale spørsmål

Samt alt annet du måtte lure på som ny student eller underveis i studiet.

Kontakt og veiledning