course-details-portlet

IELEG2910 - Bacheloroppgave elkraftteknikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Spesielle vilkår

Begrenset opptak til undervisning. For nærmere opplysninger: http://www.ntnu.no/studier/opptak/emneopptak

Krever opptak til studieprogram:
Elektroingeniør (BIELEKTRO)

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
IELEA2910 20.0 01.09.2019
IELET2910 20.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Undervisningsspråk: -

Sted: Gjøvik

Fagområde(r)
  • Elektrofag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU