course-details-portlet

PK8202 - Analyse og modellering for bærekraft i industri

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 40/100 60 minutter A
Oppgave 60/100

Faglig innhold

Emnet skal øke deltakernes kunnskap og forståelse for kunnskapsfronten innen bærekraftig produksjon og logistikk. Bærekraft forstås her som en organisasjons aktiviteter som skal støtte en bærekraftig utvikling og oppnå organisasjonens mål med hensyn til hvordan aktivitetene påvirker økonomiske, sosiale og miljømessige forhold. Emnet fokuserer på hvordan bærekraft kan inkluderes i design på strategisk, taktisk og operativt nivå, med mål om å oppnå effektiv ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Viktige tema inkluderer introduksjon til sentrale temaer innen bærekraft, strategier og visjoner, modeller og metoder for planlegging og styring av produksjon og verdikjeder, og prestasjonsmåling.

Læringsutbytte

Kunnskaper;

Studenten skal ha en oversikt over de ulike modellene og verktøyene for å analysere et system med hensyn på bærekraft.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Selvstudium. Skriving av vitenskapelig artikkel.

For å få bestått i emnet, kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Emnet gjennomføres hvert andre år, neste gjennomføring er vår 2024.

Mer om vurdering

Vurderingen i emnet består av to deler; en artikkel som teller 60 % og en muntlig eksamen som teller 40 %. Den endelige karakteren er bestått/ikke bestått, hvor bestått krever en samlet score på minimum 70 %.

Alle vurderingsdeler må være bestått før det kan beregnes samlet resultat i emnet.

Ved gjentak må alle vurderinger som teller i totalkarakteren tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Dette emnet krever godkjent opptak til et ph.d.-studieprogram ved NTNU eller et annet universitet.

Kursmateriell

Artikler og utdrag fra bøker. Forelesningsmateriell.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
DIO3009 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Oppgave 60/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig eksamen 40/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU