course-details-portlet

TPK4162 - Bærekraftig og teknologisk produksjon og logistikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2023/2024

Faglig innhold

Motivert av behovene i dagens globaliserte samfunn, vil dette kurset anvende ny handlings- og prosjektorientert undervisning og læring for å forbedre og forsterke høyere utdanning i ingeniørvitenskap. Dette vil oppnås ved mobilitet og grenseoverskridende samarbeid mellom studenter og undervisere

Mulige forskningsfelt for den teknologiske innovasjonen er innen Closed Loop Life Cycles, Sustainable Factories of the Future, Urban Production, Sustainable Supply Chain Management,Learning Factories og Hospital logistics.

Læringsutbytte

Kunnskap:

 • Dypere innblikk i forholdet mellom teori og praksis, og konsept og produksjon.
 • Inngående kunnskap om produksjonsprosesser og -metoder.

Ferdigheter:

 • Studentene vil utvikle kompetanse innenfor gruppearbeid ved å reflektere og lære fra spesifikke situasjoner i utførelsen av et prosjekt.
 • Evnen til kritisk og kreativ identifisering, formulering og håndtering av komplekse uklarheter, og til utvikling av innovative og smarte løsninger.
 • Evnen til effektiv kommunikasjon i et profesjonelt miljø.
 • Utvikling av samarbeidsevner som vil gjøre gruppearbeidet mer produktivt.

Generell kompetanse:

 • En forståelse av hvordan de tidlige stadiene av tverrfaglig prosjektarbeid skal utføres.
 • En forståelse av hvordan arbeidet i interkulturelle og tverrfaglige team i en teknologisk bedrift skal utføres for å oppnå felles målsetning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av et veiledet prosjektarbeid som innebærer samlinger. I tillegg vil studentene få tilbud om e-læring.

E-læringen består av e-undervisning som adresserer forskjellige temaer innen bærekraftig ingeniørvitenskap og produksjon.

I løpet av kurset vil studentene gjennomføre følgende aktiviteter:

 • Prosjektorientert læring i internasjonale team av masterstudenter.
 • E-undervisning tilknyttet prosjektet og bærekraftig ingeniørvitenskap.
 • Presentasjon av prosjektresultatene. Studentene skal levere en rapport som dokumenterer prosessen, framgangen og det foreløpige resultatet i prosjektet.

Mer om vurdering

Vurdering/karakter vil bli gitt på grunnlag av den innleverte rapporten. Rapporten er todelt og skal gi en beskrivelse av både prosjektet og prosessen rundt utførelsen av prosjektet.

Prosjektdelen skal utformes som en vitenskapelig artikkel. Prosessdelen har fri struktur. Rapporten skal vise studentens bidrag til EET-prosjektet.

Forkunnskapskrav

TPK4100 Produksjonsledelse eller lignende.

Kursmateriell

Utarbeides av studenten i samråd med veileder som en del av prosjektet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produktutvikling, innovasjon og entreprenørskap
 • Produksjonsledelse
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU