TPK4162 - Bærekraftig og teknologisk produksjon og logistikk

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2017/2018

Faglig innhold

Motivert av behovene i dagens globaliserte Europeiske samfunn, vil dette kurset anvende ny handlings- og prosjektorientert undervisning og læring for å forbedre og forsterke høyere utdanning i ingeniørvitenskap. Dette vil oppnås ved mobilitet og grenseoverskridende samarbeid mellom masterstudenter og professorer i Europa.

Et tverrfaglig og interkulturelt team av masterstudenter fra fire europeiske universiteter vil jobbe sammen på et felles forskningsprosjekt med formål om å innovere og forbedre en bærekraftig og teknologisk verdikjede. Temaet vil deretter planlegge etableringen av en bedrift basert på innovasjonen.

Gjennom prosessen med å utvikle prosjektet og planlegge bedriftsetableringen, vil emnet fremme entreprenørkompetansen hos studentene. Emnet vil også gi studentene kunnskap som behøves for å styre spenningene i samfunnsendringer, økologisk ansvar og muligheter for en verdikjede i en dynamisk europeisk økonomi.

Mulige forskningsfelt for den teknologiske innovasjonen er innen Closed Loop Life Cycles, Sustainable Factories of the Future, Urban Production, Sustainable Supply Chain Management og Learning Factories.

Læringsutbytte

Kunnskap:
- Dypere innblikk i forholdet mellom teori og praksis, og konsept og produksjon.
- Inngående kunnskap om produksjonsprosesser og -metoder.

Ferdigheter:
- Studentene vil utvikle kompetanse innenfor gruppearbeid ved å reflektere og lære fra spesifikke situasjoner i utførelsen av et prosjekt.
- Evnen til kritisk og kreativ identifisering, formulering og håndtering av komplekse uklarheter, og til utvikling av innovative og smarte løsninger.
- Evnen til effektiv kommunikasjon i et profesjonelt miljø.
- Utvikling av samarbeidsevner som vil gjøre gruppearbeidet mer produktivt.

Generell kompetanse:
- En forståelse av hvordan de tidlige stadiene av tverrfaglig prosjektarbeid skal utføres.
- En forståelse av hvordan arbeidet i interkulturelle og tverrfaglige team i en teknologisk bedrift skal utføres for å oppnå felles målsetning.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet består av et veiledet prosjektarbeid som innebærer totalt 4 samlinger, et på hvert universitet. På samling 1 vil studentene utarbeide en prosjektbeskrivelse. På samling 2 vil de fokusere på å utvikle en forretningsplan, som de også vil videreutvikle på samling 3. Prototypebygging skjer på samling 3, mens avsluttende presentasjon og tilbakemelding blir gitt på samling 4. Det er obligatorisk å delta på alle fire samlinger.

I tillegg vil studentene få tilbud om e-læring. E-læringen består av e-undervisning som adresserer forskjellige temaer innen bærekraftig ingeniørvitenskap og produksjon.

I løpet av kurset vil studentene gjennomføre følgende aktiviteter:
- Prosjektorientert læring i internasjonale team av masterstudenter.
- Utvikling av en nystartet bedrift basert på en bærekraftig teknologisk innovasjon.
- E-undervisning tilknyttet prosjektet og bærekraftig ingeniørvitenskap.
- Presentasjon av prosjektresultatene.

Studentene skal levere en rapport som dokumenterer prosessen, framgangen og det foreløpige resultatet i prosjektet etter den andre samlingen.

Mer om vurdering

Vurdering/karakter vil bli gitt på grunnlag av den innleverte rapporten. Rapporten er todelt og skal gi en beskrivelse av både prosjektet og prosessen rundt utførelsen av prosjektet. Prosjektdelen skal utformes som en vitenskapelig artikkel. Prosessdelen har fri struktur. Rapporten skal vise studentens bidrag til EET-prosjektet.

Forkunnskapskrav

TPK4100 Produksjonsledelse eller lignende.

Kursmateriell

Utarbeides av studenten i samråd med veileder som en del av prosjektet.

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.