TPK4530 - Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet behandler forhold knyttet til produksjonsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper, etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:
- Fordypning innen ett eller flere temaer innen deler av instituttets fagområder (Produksjonssystemer, Produksjonsledelse, Prosjekt- og kvalitetsledelse, Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold) og anvende disse på en teoretisk eller industrirettet oppgave og prosjekter.

Ferdigheter, etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter for å kunne:
- Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier, teori og annet kildesøk. - Være i stand til å innhente informasjon eller data gjennom empiriske undersøkelser og rapporter.
- Kunne vurdere relevans av kilder, og selvstendig relatere kilder til oppgavens kontekst.
- Gjennomføre selvstendige prosjektarbeider.
- Kunne skrive lettfattelige prosjektrapporter av høy kvalitet og evne til å presentere prosjektarbeider og -resultater.

Generell kompetanse, etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om:
- Utvikle evner til å foreta analyser, vurderinger og komme med relevante faglige konnklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart og underveis med prosjektkandidat.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4510 15.0 01.09.2014

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.