course-details-portlet

TPK4530 - Produksjonsledelse, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre A

Faglig innhold

Fordypningsprosjektet behandler forhold knyttet til produksjonsledelse.

Læringsutbytte

Kunnskaper, etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • Fordypning innen ett eller flere temaer innen deler av instituttets fagområder (Produksjonssystemer, Produksjonsledelse, Prosjekt- og kvalitetsledelse, Sikkerhet, pålitelighet og vedlikehold) og anvende disse på en teoretisk eller industrirettet oppgave og prosjekter.

Ferdigheter, etter fullført emne skal studenten ha ferdigheter for å kunne:

 • Være i stand til å innhente kunnskap gjennom litteraturstudier, teori og annet kildesøk.
 • Være i stand til å innhente informasjon eller data gjennom empiriske undersøkelser og rapporter.
 • Kunne vurdere relevans av kilder, og selvstendig relatere kilder til oppgavens kontekst.
 • Gjennomføre selvstendige prosjektarbeider.
 • Kunne skrive lettfattelige prosjektrapporter av høy kvalitet og evne til å presentere prosjektarbeider og -resultater.

Generell kompetanse, etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om:

 • Utvikle evner til å foreta analyser, vurderinger og komme med relevante faglige konnklusjoner.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning. Veiledningen vil bli gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Informasjon om prosjektoppgaven finner du inne på NTNUs nettsider under ditt tilhørende institutt. Ved gruppebasert oppgave skal studenter og veileder avtales (fortrinnvis ved oppstart) om vurderingen skal være individuell eller felles. Prosjektoppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment.

Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Forkunnskapskrav

TPK4100 Produksjonsledelse

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart og underveis med prosjektkandidat.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TPK4510 15.0 HØST 2014
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Produksjons- og kvalitetsteknikk - Produksjonsledelse og vedlikehold
 • Produksjonsledelse og industriell sikkerhet
 • Produksjonsledelse
 • Verkstedteknikk/produktivitet og logistikk
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU