Marco Semini

Førsteamanuensis

Institutt for maskinteknikk og produksjon
73593767 93058081
Valgrinda, S. P. Andersensvei 5, 7031 Trondheim

Bakgrunn og aktiviteter