course-details-portlet

TVM4165 - Vannkraftverk og vassdragsteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Typer av vannkraftanlegg. Behov for magasinering av vann. Laster og stabilitet av dammer, betongdammer og fyllingsdammer. Flommer og flomavledning. Hydrauliske beregningsmetoder for strømning i vannveier. Dimensjonering og utforming av konstruksjoner i vannveier; inntaks- og utløpsarrangement, tunneler, rørledninger og svingebasseng. Turbintyper og arrangement av vannkraftstasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om

 • Energiproduksjon, effekt og virkningsgrader for vannkraft.
 • Økonomiske dimensjoneringsforhold for vannkraftverk.
 • Belastninger som dammer utsettes for.
 • Oppbygging og funksjon til de forskjellige damtypene.
 • Utforming og dimensjonering av flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler, rørgater og betongpropper.
 • Trykkstøt og massesvingninger, samt anlegg for å kontrollere slike.
 • Utforming av kraftstasjoner.
 • Oppbygging og funksjon til de forskjellige turbintypene.
 • Regelverk knyttet opp til de forskjellige elementene i et vannkraftverk.

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre lønnsomhetsvurderinger av vannkraftverk.
 • Beregne laster som dammer utsettes for.
 • Velge rett damtype ut fra stedlige forhold.
 • Dimensjonere dammer for stabilitet basert på regelverk og anerkjente metoder.
 • Dimesjonere enkle flomløp, luker, kraftverksinntak, driftstunneler. overføringstunneler, rørgater og betongpropper.
 • Velge rett turbintype.
 • Utføre analyser av trykkstøt og massesvingninger og dimensjonering av anlegg for å kontrollere massesvingninger.

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • Prosjektere alle elementer i et vannkraftanlegg ut fra regelverk, anerkjente metoder og hensyn til det ytre miljø.
 • Analysere lønnsomheten i ulike vannkraftprosjekt.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regne- og laboratorieøvinger. Dagsekskursjon.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen i mars eller august kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Studenter som registrerer seg for utsatt eksamen i mars vil ikke få tilgang til utsatt eksamen i august.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Vassdragsteknikk I/II, (ny utgave) Odd Guttormsen.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 17.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL515 Sluppenvegen 14 5
SL228 Sluppenvegen 14 1
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 80
SL110 hvit sone Sluppenvegen 14 8
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår UTS Muntlig 100/100 24.03.2023
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU