course-details-portlet

VM8107 - Emner i hydraulikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig 100/100 D

Faglig innhold

Emnet tar for seg utvalgte hydraulikktema knyttet til vassdragsteknikk og konstruksjoner i vassdrag. Innholdet i emnet vil bli tilpasset den enkelte student. De følgende tema kan undervises:- Strømning i stor hastighet (luftmedriving, kavitasjon, retningsendringer)- Energireduksjon - Modelteknikk- Fiskepassasjer og –sperrer- Kulverthydraulikk- Isproblemer i inntak- Inntakshydraulikk- Sedimenttransport i elv og magasin - Erosjonssikring

Læringsutbytte

Kunnskaper:Kandidaten skal ha kunnskaper om et emne innen hydraulikk på et internasjonalt ledende nivå. Kandidaten skal kunne vurdere anvendelsen av ulike metoder i fagområdet, og skal kunne bidra til utvikling av nye teorier og metoder innen fagfeltet.Ferdigheter:Kandidaten skal beherske teorien og bruk av måleinstrumenter som brukes innen fagfeltet hydraulikk. Kandidaten skal kunne bruke disse ferdighetene til å drive forskning på høyt internasjonalt nivå. Kandidaten skal kunne vurdere andres arbeid på samme nivå.Generell kompetanse:Kandidaten skal kunne bruke kunnskapene fra emnet til vitenskaplige arbeidsoppgaver og prosjekter, samt formidle forsknings- og utviklingsarbeid gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale kanaler.

Læringsformer og aktiviteter

Seminar, øvinger, prosjektarbeid. For å få bestått i emnet kreves det en score på minimum 70 prosent (70 av 100 poeng).

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Ingeniørvitenskap (PHIV)

Forkunnskapskrav

Opptak til et PhD-program. Merk at om du ønsker å ta kurset det semesteret det går, men du ikke er tatt opp ved PhD-programmet i ingeniørvitenskap, vennligst kontakt phd@ibm.ntnu.no.

Kursmateriell

Utdrag fra bøker og artikler.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Doktorgrads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Vassdragsteknikk
  • Hydraulikk
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Muntlig 100/100 D 15.12.2023 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Muntlig 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU