course-details-portlet

TVM5132 - Prefeasibility Study in Hydropower Development

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100 1 semestre

Faglig innhold

Prosjektet dekker en mulighetsstudie (skrivebordsstudie) av et reellt vassdrag. Prosjektet gjennomføres i grupper på 3-5 studenter.

Læringsutbytte

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om:Planleggingsmetoder for vannkraftverk– Viktige datakilder for hydrologi, geologi, topografi og kostnad– Teknisk layout og komponenter i de forskjellige hovedtypene av vannkraftverk (lagring, naturlig fall og pumpelagring)Ferdigheter: Kandidaten skal kunne:- Identifisere lovende lokasjoner for vannkraftprosjekt innen en stor region- Beregne energipotensial og realistisk produksjonskapasitet for hvert prosjekt– Beregne inntekter og kostnader for hvert prosjekt– Vurdere hvert prosjekts miljøpåvirkning- Gjennom vurdering av inntekt, kostnad og miljøpåvirkning kunne velge ut det beste prosjektet på en systematisk måte– Presentere en rangering av prosjekter til en klient, samt forklare rasjonaliseringen bak rangeringenGenerell kompetanse: Kandidaten skal forstå hvilken rolle vannkraft spiller i større kraftnettverk og hvordan anvende integrerte planleggingsmetoder for vannkraftverk. Studentene skal kunne belyse tekniske, økonomiske og miljøspørsmål rundt vannkraftutvikling i et vassdrag, vurdere gjennomførbarheten av prosjektet og kunne diskutere disse spørsmålene med en klient.

Læringsformer og aktiviteter

Seminarer rundt akademisk skriving, litteratursøk og referansehåndtering. Forelesninger dekker prosjektidentifisering, screeningsprosessen osv. Det gis veiledning etter behov underveis. Hoveddelen av arbeidet er organisert som gruppearbeid, inklusive presentasjon og rapportering av resultater. Prosjektet inkluderer også minst en ekskursjon til prosjektstedet for faktainnsamling og verifikasjon av planleggingshypotesen. Ekskursjonen kan også omfatte målinger og datainnsamling.

Kursmateriell

Forskjellige relevante data som topografiske kart, hydrologiske data, geologiske kart, NVEs kostnadsdatabase etc.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM5130 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU