Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er sivilingeniør innen kjemi og bioteknologi fra NTH (1991) og har en PhD innen medisinsk teknologi og etikk fra NTNU (2013). I doktorgraden min fokuserte jeg på forskningsetiske utfordringer ved bruk av populasjonsbiobanker. I tillegg er jeg interessert i etiske sider ved bruk av genomsekvensering både innen medisinsk diagnostikk og forskning. Jeg jobber til daglig ved Institutt for bioingeniørfag, hvor jeg først og fremst underviser i ulike emner med temaer i alt fra analytisk kjemi til forskningsetikk. Jeg er interessert i læring og leder akkurat nå SAMGEN, et utviklingsprosjekt hvor vi i samarbeid med Avdeling for medisinsk genetikk ved St.Olavs hospital lager et studentaktivt undervisningsopplegg innen medisink bruk av genomsekvensering for våre bioingeniørstudenter. Jeg er også medlem av forskningsgruppen innen Medisinsk etikk ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, RESET (Research Group on the Ethos of Technology) ved Det humanistiske fakultet, programrådet for Program for anvendt etikk og etikkgruppen i HUNT 4 (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), alt ved NTNU.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Krokan, Hans Einar; Skorpen, Frank; Otterlei, Marit; Bharati, S; Steinsbekk, Kristin; Nilsen, Hilde; Nagelhus-Hernes, T; Haug, T; Aas, Per A; Akbari, M; Skjelbred, Camilla; Kavli, Bodil. (1998) Human uracil-DNA glycosylase:gene structure, regulation and structural basis for catalysis. 1998. DNA damage and repair: Oxygen Radical Effects, Cellular Prote ction and Biological Consequences..

Del av bok/rapport

  • Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn Kåre. (2009) From idealism to realism: Commercial ventures in publicly funded biobanks. New Challenges for Biobanks: Ethics, Law and Governance.

Rapport/avhandling

  • Steinsbekk, Kristin Solum; Solberg, Berge; Myskja, Bjørn; Skolbekken, John Arne. (2013) Biobank Reserach Ethics, An examination of consent, commercial use and return of research results in the realm of population-based biobanks. 2013. ISBN 978-82-471-4339-1.